Header image

Starterslening verruimd in Berkelland

BERKELLAND- De gemeente Berkelland verruimt de voorwaarden om voor een SVn-starterslening in aanmerking te komen. Daarnaast worden de Blijverslening, de Duurzaamheidslening, de Kluswoninglening en de Asbestlening voor particulieren samengevoegd. Deze maatregelen volgen uit de evaluatie van de verschillende leningen die Berkelland beschikbaar stelt via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Met de starterslening kunnen starters op de woningmarkt een steuntje in de rug krijgen bij de stap naar de eerste koopwoning. De verordening uit 2015 biedt in de huidige marktsituatie te weinig mogelijkheden voor starters om een bestaande- of nieuwbouwwoning te vinden in de Berkellandse kernen. Daarom wil het college de leenvoorwaarden verruimen. De leningsgrens van € 200.000 wordt verhoogd naar de leningsgrens van 75% van de NHG-grens (in 2020 75% x € 310.000 = € 232.500), inclusief verbeterkosten en exclusief verwervingskosten. Daarnaast is de starterslening straks ook beschikbaar voor nieuwbouwwoningen in de hele gemeente. Dat was tot nu toe alleen mogelijk in de kleine kernen.
Een starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis en het bedrag dat de starter bij de bank kan lenen. Pas na drie jaar betaalt de starter rente en aflossing voor deze lening.

Het college vindt het belangrijk dat bestaande woningen worden aangepast aan de eisen van de tijd. Hiervoor zijn er verschillende SVn-leningen: de Blijverslening, de Duurzaamheidslening, de Kluswoninglening en de Asbestlening voor particulieren. Inwoners moeten in de huidige situatie verschillende leningen aanvragen voor een verbouwing, waarbij meerdere maatregelen worden getroffen. Dat is omslachtig. Daarom wil het college deze leningen samenvoegen en aanhaken bij de provinciale regeling ‘Toekomstbestendig Wonen Gelderland’. Er is dan sprake van cofinanciering. De provincie neemt 50% van iedere verstrekte lening voor haar rekening. Dit betekent dat met hetzelfde geld 2 keer zoveel leningen verstrekt kunnen worden en dus meer mensen van deze lening gebruik kunnen maken. Nieuwe leenvormen zijn de verzilverlening voor inwoners vanaf 58 jaar en de maatwerklening voor inwoners met een smallere beurs.


Ander nieuws