Header image

Vrijdag komen eerste vluchtelingen naar Borculo

BORCULO - Komende vrijdag zullen de eerste jonge vluchtelingen worden opgevangen op het vroegere internaatcomplex Klein Borculo van de voormalige Leo-Stichting. Dat bleek woensdagavond tijdens een informatie-avond voor de buurt en andere betrokkenen. 

De buurtbewoners zien de noodzaak van de opvang van jonge vluchtelingen op het terrein en er is ook voldoende draagvlaak. Tijdens de informatiebijeenkomst werd er vooral veel gesproken over de veiligheid in de buurt. " We zijn bang op een inbreuk van ons woongenoot ", vertelt dhr. Hendriks als woordvoerder namens de buurt. Toch is hij blij dat Klein Borculo zich vanavond van een positieve kant heeft laten zien. Hendriks: "Emoties en angst hebben we in het begin allemaal gehad, maar ik ben blij dat iedereen er nu voor wil gaan".

Vrijdag zullen de eerste jongereren arriveren op het terrein in Borculo. Stapsgewijs zal dit aantal zich gaan uitbreiden tot maximaal 130 jonge vluchtelingen. Er wordt voor gekozen om de verschillende bevolkingsgroepen gemengd in 8 groepen te plaatsen. Daarin wordt ervoor gezorgd dat de verhouding tussen beide in evenwicht is. Meisjes worden in een aparte groep geplaatst. Op elke groep staan altijd twee begeleiders. Een aantal van deze jongeren heeft traumatische problemen en zullen door specialisten begeleid gaan worden. Burgemeester Joost Van Oostrum gaf op de bijeenkomst aan dat de jongeren zo snel mogelijk moeten integreren in de samenleving. " Ze moeten zelf hun inkopen kunnen gaan doen in Borculo of naar de voetbalclub of bibliotheek kunnen gaan", aldus Van Oostrum.

Buurtbewoner Jeanet van Beek had graag eerder geinformeerd willen worden door de gemeente en het COA. " Er is draagvlak, daar is geen discussie over, maar de manier is niet chique op z'n zachtst gezegd, aldus van Beek. Het Fratershuis waar een aantal van 50 jonge meisjes wordt opgevangen staat vlak bij de woonwijk. Volgens van Beek is het aantal meisjes dat daar wordt opgevangen te groot voor een huis dat zo dicht bij de woonwijk staat. Van Beek is er nog niet gerust op: " Vanavond is er nog geen ongerust weggenomen. Eerst moet het vertrouwen groeien en de tijd zal het leren".

De opvang van deze jonge vluchtelingen is in eerste instantie voor een half jaar. Burgemeester Joost van Oostrum sluit niet uit dat deze periode langer zal worden. De gemeenteraad krijgt donderdagavond in de raadsvergadering ook nog gelegenheid om hierover te praten.

Mensen die als vrijwilliger voor het COA aan de slag willen in Borculo of nog meer informatie willen hebben over de opvang van deze jonge vluchtelingen kan contact opnemen met het COA via het emailadres: borculo@coa.nlAnder nieuws