Header image

Wegen op terrein Kasteel Ruurlo eigen toegangsweg van museum

RUURLO - Burgemeester en wethouders van Berkelland zijn van plan om de gemeenteraad voor te stellen om de wegen gelegen op het terrein van het kasteel Huize Ruurlo te ‘onttrekken aan de openbaarheid’. De onttrekking is gewenst voor het toekomstig gebruik van het kasteel en koetshuis als museum, opslagdepot voor kunstwerken, beeldentuin en de maatregelen tot beveiliging ervan.

Het ontwerp raadsbesluit ligt met de bijbehorende stukken met ingang van 24 november 2015 zes weken ter inzage in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 te Borculo. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen tegen dit voornemen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA te Borculo. Ook mondeling kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer J. Heinneman of J. Seinen, telefoon 0545-250 250.

RUURLO - Burgemeester en wethouders van Berkelland zijn van plan om de gemeenteraad voor te stellen om de wegen gelegen op het terrein van het kasteel Huize Ruurlo te ‘onttrekken aan de openbaarheid’. De onttrekking is gewenst voor het toekomstig gebruik van het kasteel en koetshuis als museum, opslagdepot voor kunstwerken, beeldentuin en de maatregelen tot beveiliging ervan.

Het ontwerp raadsbesluit ligt met de bijbehorende stukken met ingang van 24 november 2015 zes weken ter inzage in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 te Borculo. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen tegen dit voornemen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA te Borculo. Ook mondeling kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer J. Heinneman of J. Seinen, telefoon 0545-250 250.Ander nieuws