Header image

Bedrijfsleven tegen verbod doorgaand vrachtverkeer D’chem

DOETINCHEM - De gemeente Doetinchem wil een verbod invoeren voor doorgaand vrachtverkeer op de Haareweg en Kruisbergseweg. Hiervoor publiceerde de gemeente onlangs een ‘ontwerp-verkeersbesluit’. Transport en Logistiek Nederland (TLN), verladersorganisatie EVO en de Industriële Kring van Doetinchem (IG&D) zijn fel tegen de invoering van een dergelijk verbod omdat het ontwerp-verkeersbeluit onvoldoende onderbouwd is. Bovendien ontbreekt een geschikte alternatieve route, waardoor het vrachtverkeer extra kilometers moet maken.

Het ontwerp-verkeersbesluit is het resultaat van een besluit van de gemeenteraad in het kader van Veilig en Bereikbaar Doetinchem Noord uit 2010. Eén van de (deel)besluiten betreft het instellen van een verbod voor doorgaand vrachtverkeer op de Haareweg en Kruisbergseweg. TLN, EVO en IG&D zijn verbaasd over het besluit omdat de gemeenteraad eerder besloot dat beide wegen juist van groot belang zijn voor een goede ontsluiting van Doetinchem en een geschikt alternatief ontbreekt. Beide wegen maken daarmee zelfs onderdeel uit van het gemeentelijke kwaliteitsnetwerk goederenvervoer.

Een verbod op doorgaand vrachtverkeer staat bovendien haaks staat op de ambitie van ‘Achterhoek 2020’ om de economie van de Achterhoek te stimuleren. De onderbouwing van het verkeersbesluit is wat het bedrijfsleven betreft niet objectief. De verkeerstellingen die ten grondslag liggen aan het ontwerp-verkeersbesluit roepen bijvoorbeeld meer vragen op dan dat worden beantwoord.

TLN, EVO en de IG&D hebben hun bezwaren meerdere malen mondeling en schriftelijk kenbaar gemaakt aan Peter Drenth, wethouder Verkeer in Doetinchem. Tot nu toe zonder resultaat. Het ontwerp-verkeersbesluit is voor TLN, EVO en de IG&D is daarom wederom aanleiding om de bezwaren nogmaals schriftelijk in te dienen. Deze bezwaren zullen worden beoordeeld en meegenomen in het definitieve verkeersbesluit.Ander nieuws