Header image

Burgemeester uit Nicaragua in Doetinchem

DOETINCHEM - Burgemeester La Libertad bezoekt Doetinchem Burgemeester Damarys Lopez van de Doetinchemse partnerstad La Libertad in Nicaragua is met een kleine delegatie te gast in Doetinchem van 21 tot 28 mei. Het bezoek is op uitnodiging van de gemeente Doetinchem en DOS (Doetinchem en OntwikkelingsSamenwerking) en heeft het karakter van een werkbezoek.

Op het programma staan onder meer bezoeken aan een school voor speciaal onderwijs en instellingen voor kinderen met een beperking, zoals Fatima en Mariëndael. Tijdens een bezoek aan het Graafschap College maakt ze kennis met de afdeling toerisme, horeca, automonteur en elektrotechniek. De belangstelling hiervoor heeft vooral te maken met de recente belangstelling voor beroepsonderwijs in La Libertad. Ook staat een bezoek aan waterschap Rijn en IJssel op het programma, omdat het waterschap La Libertad en omgeving al sinds 2008 steunt met een omvangrijk programma voor schoon water.

Burgemeester Damarys Lopez wil ook graag geïnformeerd worden over de Doetinchemse aanpak van regelgeving en handhaving, kadaster, planning, gemeentelijke zorgtaken en het aansturen van ambtenaren. Om die reden zal ze ook een dag meelopen op het stadhuis. In de raadsvergadering van 28 mei maakt de delegatie kennis met de nieuwe gemeenteraad.

Stedenband De stedenband met La Libertad bestaat al ruim 20 jaar en richt zich op de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van economie (‘business to business’), mensen (‘people to people’) en lokaal bestuur (‘government to government’). Gemeente en DOS geven samen met lokale bedrijven en instellingen vorm en inhoud aan de stedenband met La Libertad. Inmiddels zijn al veel -kleine en grote- projecten gerealiseerd.

Burgemeester Damarys Lopez wordt tijdens haar werkbezoek begeleid door Hector Kauffman, de voorzitter van de stedenbandorganisatie Fundacion Crecemos Juntos uit La Libertad.Ander nieuws