Header image

CowToilet van Hanskamp biedt oplossing voor ammoniakprobleem

DOETINCHEM - Hanskamp, leverancier voor innovatieve producten in de melkveesector, werkt aan een revolutionair systeem dat het ammoniakprobleem in de melkveesector  kan oplossen; het CowToilet. Dit innovatieve systeem berust zich erop dat de urine van de koe separaat opgevangen wordt van de vaste mest. Door ervoor te zorgen dat de urine niet bij de vaste mest terecht komt, wordt er minder ammoniak gevormd. Hiermee wordt het ammoniakprobleem bij de bron aangepakt.

Probleem ammoniak
Europese afspraken leggen vast dat er minder ammoniak uitgestoten mag worden. In navolging daarop zijn landelijke plafonds ingesteld met als doel om uitstoot te reduceren. Ongeveer 90% van de ammoniakemissie is afkomstig uit de landbouw, volgens de WUR. Als mest en urine samenkomen ontstaat er ammoniak. Als dit in de lucht komt kan het in de natuur neerslaan waardoor er grote hoeveelheden stikstof op de grond terechtkomen. Planten kunnen dit niet allemaal verwerken waardoor de grond verzuurd en ook het grondwater wordt aangetast. In hoge concentraties kan ammoniak ook schadelijk zijn voor mens en dier. Om de ammoniakuitstoot vanuit de agrarische sector te beperken, moeten veehouders nu hoge kosten maken om te voldoen aan de ammoniakemissie eisen en afvoer van de mest. Niet voor niets staat ammoniakreductie dan ook bij veel melkveebedrijven hoog op de agenda. Het CowToilet van Hanskamp is een belangrijke oplossing op het gebied van ammoniakreductie.

CowToilet, koeientoilet
Sinds 2016 is Hanskamp bezig met de ontwikkeling van een koeientoilet, genaamd CowToilet.  Het innovatieve CowToilet is een automatisch en vrijwillig urineersysteem. De innovatie is gebaseerd op het opvangen van de urine voordat deze de vloer raakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een natuurlijk zenuwreflex die een plasneiging bij de koe veroorzaakt. Deze eeuwenoude techniek is geautomatiseerd door het Hanskamp CowToilet. Het CowToilet staat op een vast punt in de melkveestal. De urine wordt opgevangen in het reservoir van het CowToilet en wordt daarna afgezogen en apart opgeslagen. Belangrijk aan het systeem is dat koeien vrijwillig het CowToilet bezoeken. Het bezoek aan het toilet wordt namelijk gecombineerd met het krijgen van hun dagelijkse portie brok.

Economische en dierenwelzijn voordelen
Dankzij het opvangen van het grootste gedeelte van de urine, wordt een enorme reductie van ammoniak uitstoot bewerkstelligd. Dit is goed voor het milieu en het dierenwelzijn, denk hierbij aan een gezonder stalklimaat waardoor er minder belasting is voor de longen en klauwen. Het biedt ook economische voordelen, doordat dit systeem een besparing zou kunnen betekenen op de mestafzetkosten die veehouders nu moeten maken of zelfs een alternatief zou kunnen zijn voor bijvoorbeeld ammoniak-reducerende vloeren. Ook biedt dit systeem grote mogelijkheden voor nieuwe opbrengsten. Zuivere urine kan als hoogwaardige grondstof worden ingezet om nog tuinbouwgewassen nauwkeuriger te kunnen bemesten. Ook zijn er ontwikkelingen gaande waarbij urine ingezet kan worden voor het opwekken van ‘gele’ stroom of kan urine als bron voor waterstof dienen.Ander nieuws