Header image

Doetinchem maakt de balans op na zware westerstorm

Doetinchem - Op 18 januari raasde er een zware storm over Nederland. Ook in de gemeente Doetinchem zorgde de harde wind voor een spoor van vernieling. Buha zette samen met de Politie en Brandweer alle zeilen bij om de meldingen in hoog tempo op te volgen. Aan het einde van de dag werd voorzichtig een eerste schatting van de totale schade gedaan: ruim 600.000 euro. Naar verwachting loopt dit in de komende weken nog verder op. Op het meldpunt van Buha kwamen meer dan 350 meldingen binnen.
 

Omgewaaide bomen

De eerste inschatting is dat er in de gemeente Doetinchem circa 150 bomen zijn omgewaaid, waarvan er 50 zorgden voor een gevaarlijke situatie. Met vereende krachten werden deze door Buha en de Brandweer verwijderd. Op vijf plaatsen zijn de wegen door omgevallen bomen onherstelbaar beschadigd. Enkele omgewaaide bomen trokken op negen plaatsen waterleidingen uit de grond, waardoor deze sprongen en er veel inwoners verminderde waterdruk hebben ervaren. Ook op enkele begraafplaatsen waaiden er bomen om, er ontstond schade aan een aantal grafmonumenten.

 

Afvalinzameling

De afvalinzameling werd in de gemeentes Doetinchem en Oude IJsselstreek voortijdig gestaakt. Omgewaaide containers zorgden voor veel afval op straat en verkeersgevaarlijke situaties. De medewerkers van Buha hebben in Doetinchem en Oude IJsselstreek met de hulp van vele inwoners containers op een beschutte plek gezet en afval van de straten gehaald. Het afval wordt komende zaterdag (20 januari) alsnog ingezameld.

 

Verkeersborden, verkeerslichten en lantaarnpalen
Tientallen verkeersboren, lantaarnpalen en matrixborden zijn door de wind scheef komen te staan of volledig omgewaaid. Ook 16 verkeerslichten werden door de storm beschadigd. Een van de verkeerslichten op de kruising Bedrijvenweg/Oostelijke Randweg brak volledig af. Deze wordt in de nacht van 18 op 19 januari volledig vervangen.


Overige schade

Enkele gemeentelijke panden liepen door de storm schade op. Het gaat hierbij vooral om dakpannen die van het dak waaiden. Een van de loodsen op het terrein van Buha aan de Havenstraat in Doetinchem verloor een deel van het dak waardoor Buha genoodzaakt was om het Afvalbrengpunt te sluiten.Ander nieuws