Header image

Doetinchem ontmoedigt het oplaten ballonnen

DOETINCHEM - Doetinchem ontmoedigt het oplaten van ballonnen.  Het oplaten van ballonnen is een feestelijke gebeurtenis, maar heeft ook een keerzijde. Het afval dat hierdoor ontstaat is immers belastend voor het milieu. Gemeente Doetinchem ontmoedigt daarom het oplaten van ballonnen.
 
Afval van ballonnen spoelt met het regenwater in het riool of blijft in de natuur en in de zee achter. Dieren zien de ballonnen aan voor voedsel en raken verstrikt in de ballonlinten. Met dit ontmoedigingsbeleid willen we de vervuiling van de natuur en het dierenleed verminderen. Volgens schattingen laten we jaarlijks ongeveer 1 miljoen ballonnen op in Nederland, waarvan er 260.000 in de Noordzee terechtkomen. Tijd dus om er iets aan te doen. Dit past in het duurzaamheidsbeleid Doetinchem Natuurlijk Duurzaam. Bewustwording door voorlichting is hierbij een belangrijk onderdeel. Steeds meer gemeenten kiezen voor een ontmoedigingsbeleid. Samen kunnen we echt wat betekenen.
 
Deze ballon gaat niet meer op!  Bij evenementen die de gemeente organiseert, worden voortaan geen ballonnen meer opgelaten. Wij roepen u op om hierbij aan te sluiten en dit ook bij uw evenementen niet meer te doen. We roepen iedereen op mee te doen: jong en oud, (sport)verenigingen, scholen, kinderdagverblijven, enzovoorts. Help ons bij het verminderen van het oplaten van ballonnen. 
 
En wat dan wel? Gelukkig zijn er ook feestelijke alternatieven in plaats van ballonnen oplaten. Denk bijvoorbeeld aan:  Bellen blazen  Windmolentjes maken  Sierlinten op stokjes uitdelen  Ballonnen lekprikken, in sommige zit een winnend lootje  Ballonnenboog: deze ballonnen gaan niet de lucht in en kunnen na afloop in de vuilnisbak.Ander nieuws