Header image

Doetinchem vraagt bevolking mee te denken

DOETINCHEM - De gemeente Doetinchem is op zoek naar geschikte woninglocaties voor mensen die overlast geven. De gemeente roept inwoners, bedrijven en instellingen op om mee te denken over locaties die geschikt zijn. Op dinsdag 21 mei is een bijeenkomst waar alle mogelijke locaties worden gepresenteerd.

De gemeente wil in totaal 8 tot 10 Skaeve Huse bouwen; kleine, simpele woningen (30-40 m2) voor een speciale groep bewoners die begeleid wonen. De bewoners zijn alleenstaanden die niet passen in een woonbuurt of in een instelling. Vaak zijn het mensen met (psychische) beperkingen die al langere tijd dakloos zijn. Uit ervaringen van andere gemeenten blijkt dat de situatie van deze mensen aanzienlijk verbetert als zij kunnen wonen op een rustige plek en met goede begeleiding. Er is dan ook nauwelijks overlast in de omgeving.

Een goede keuze van de locatie is belangrijk voor de toekomstige bewoners, maar zeker ook voor de toekomstige buren van de locatie. Daarom hanteert de gemeente ook een aantal door de gemeenteraad vastgestelde criteria, waar een locatie aan moet voldoen: - minimaal 800 m2 groot; - in de bebouwde kom van Doetinchem; - de afstand tot woningen/buurt is ongeveer 75 meter, of er is een goede afscheiding; - er is een winkel in de buurt voor de dagelijkse boodschappen, of er is een bushalte.

Suggesties voor locaties De gemeente nodigt bewoners en bedrijven uit om mee te denken over geschikte locaties voor Skaeve Huse, zodat ze geen locaties over het hoofd ziet. Ook wil de gemeente graag weten welke maatregelen volgens bewoners nodig zijn om overlast te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Sowieso stelt de gemeente als eis dat er voldoende toezicht en begeleiding komt, inclusief een beheersplan en een meldpunt voor overlast.

Suggesties voor geschikte locaties kunnen tot uiterlijk maandag 13 mei worden gestuurd naar communicatie@doetinchem.nl of per brief naar gemeente Doetinchem, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem o.v.v. ‘Skaeve Huse’.

Vanaf vrijdag 17 mei staan alle geschikte locaties voor Skaeve Huse op de website van de gemeente Doetinchem. Op dinsdag 21 mei is er van 17.00 tot 19.30 uur een inloopbijeenkomst waar alle geschikte locaties worden gepresenteerd. Met inachtneming van de criteria van de raad kan men dan zijn of haar voorkeur kenbaar maken. Aansluitend tussen 19.30 en 20.00 uur wordt de bijeenkomst plenair afgesloten, waarbij wethouder Jan Bart Wilschut kort terugblikt op de reacties en vertelt wat de vervolgstappen zijn. Na de bijeenkomst kan nog tot maandag 27 mei gereageerd worden op de voorgestelde locaties.

Mede op basis van de reacties kiest het college van B&W uiteindelijk één plek, die het meest geschikt is. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad. Als de definitieve locatie bekend is start de gemeente direct de communicatie met de (aangrenzende) buurt.Ander nieuws