Header image

Doetinchemse klanten houden hoe dan ook huishoudelijke hulp

DOETINCHEM - In de afgelopen dagen heeft de gemeente Doetinchem allerlei signalen bereikt van klanten die bezorgd zijn over de situatie bij zorgaanbieder Sensire. De gemeente heeft daarop contact gezocht met Sensire. Deze heeft toegezegd er alles aan te doen om te voorkomen dat de Doetinchemse klant nadeel ondervindt van de problemen bij de zorgaanbieder.

Veel klanten van het Doetinchemse Zorgplein ontvangen huishoudelijke hulp van Sensire. De gemeente heeft hiervoor een contract met Sensire. Ook voor 2013 is een contract afgesloten. De onrust die in de afgelopen weken is ontstaan door met name berichten in de media, heeft ook voor onrust onder Doetinchemse klanten gezorgd. De gemeente heeft daarop polshoogte genomen bij Sensire. Sensire heeft toegezegd er alles aan te zullen doen dat de Doetinchemse klant geen nadeel ondervindt van de hele situatie.

Wethouder Loes van der Meijs: “Wij vinden het heel vervelend dat onze klanten worden geconfronteerd met problemen waarmee Sensire op dit moment worstelt. Wij nemen het dan ook graag voor onze klanten op. Onze inwoners moeten de ondersteuning krijgen die met hen is afgesproken. Gelukkig deelt Sensire die mening.”

De problemen bij Sensire komen doordat twee gemeenten het contract met de zorgaanbieder hebben opgezegd. Hierdoor ziet Sensire zich genoodzaakt om organisatorische maatregelen te treffen. Voor Doetinchemse klanten betekent dit dat de huishoudelijke hulp die zij ontvangen, gegarandeerd blijft . Klanten krijgen mogelijk wel een andere hulp. Voor wie dit straks precies geldt, is op dit moment nog niet bekend. Van der Meijs: “Sensire kan niet garanderen dat onze klanten hun vertrouwde hulp houden. Dit zal per situatie verschillen. Maar duidelijk is wel dat voor de meeste mensen er straks niets verandert.” De gemeente Doetinchem houdt ook de komende tijd vinger aan de pols. “Het allerbelangrijkste is dat de huishoudelijke hulp geleverd blijft. Natuurlijk begrijpen wij dat het voor mensen vervelend is als zij ineens een andere hulp krijgen. Daarom blijven wij met Sensire in nauw overleg, omdat wij willen dat de gevolgen zo beperkt mogelijk blijven”, aldus Van der Meijs.

De gemeente Doetinchem heeft met meerdere zorgaanbieders een contract voor huishoudelijke hulp. Van der Meijs: “Dus wij garanderen onze inwoners dat zij hoe dan ook de zorg krijgen die met hen is afgesproken.”Ander nieuws