Header image

Eerste fase N317 klaar

DOETINCHEM - De eerste fase van de reconstructie aan de N317 -het gedeelte tussen Doetinchem en Bontebrug- is eind vorige week afgerond. Naast het aanbrengen van nieuw asfalt zijn op diverse plaatsen maatregelen uitgevoerd die de verkeersveiligheid verbeteren. Tussen mei en september volgend jaar gaat de provincie Gelderland aan de slag met de resterende werkzaamheden tussen Doetinchem en Dinxperlo.

Tussen mei en juli 2015 vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats aan de asfaltverharding en verkeersregelinstallatie's nabij de aansluiting met de A18 (McDonalds) en de Gaanderenseweg. Deze werkzaamheden zullen 's nachts of in het weekend worden uitgevoerd.

In diezelfde periode wordt de parallelweg nabij Etten voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag en ingericht als een 60 km/uur zone met plateaus en fietssuggestiestroken. Ter hoogte van de aansluiting St. Lidwinastraat legt de gemeente op de parallelweg een inritconstructie aan. Het is de bedoeling dat de Heuvenseweg in Etten in die periode wordt afgesloten. Als veilig alternatief is recent de kruising met Slingerparallel - Oude IJsselweg aangepast. Hier is een fietsoversteek gemaakt met een zogenaamde middengeleider zodat fietsers gefaseerd kunnen oversteken. Op het weggedeelte tussen Bontebrug en Dinxperlo worden in de periode augustus-september 2015 grootschalige asfaltonderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en aanpassingen gedaan ten behoeve van de verkeersveiligheid. Deze werkzaamheden gaan gepaard met behoorlijk wat verkeershinder waaronder een grootschalige omleiding voor (auto)verkeer. De rotonde bij Bontebrug komt als laatste aan de beurt en staat gepland voor 2016. De start van dat werk hangt af van de doorlooptijd van de procedures die nodig zijn voor de aanleg. Voordat de uitvoering van start gaat, organiseert de provincie een inloopbijeenkomst. Bewoners en belanghebbenden kunnen daar terecht voor vragen over het project, de planning, omleidingsroutes en bereikbaarheid. Aankondigingen vindt u te zijner tijd in de lokale media en op www.gelderland.nl/N317.Ander nieuws