Header image

Fascinerende vondst bij het Erfgoedcentrum Achterhoek

DOETINCHEM - Met de vondst van twee negende-eeuwse schutbladen met teksten van Gregorius de Grote heeft het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers een van de oudste archiefstukken van Nederland in huis. Over deze schutbladen wordt op zaterdag 19 november 2016 van 11.00-15.00 uur het symposium ‘Gregorius de Grote in Doetinchem, context  van een negende-eeuws stuk’ gehouden.

 

De twee perkamenten bladen dienden als omslag voor een Doetinchemse stadsrekening uit 1533. De bladen maakten oorspronkelijk deel uit van de prekencollectie uit de eerste helft van de negende eeuw van paus Gregorius de Grote, de Homiliae in Evangelia. De twee bladen vormen het oudste bezit van het Erfgoedcentrum.

 

Tijdens het symposium worden de inhoud en context van deze negende-eeuwse Doetinchemse ‘schat’ door vier gerenommeerde specialisten nader ontleed. De sprekers gaan in op het ontstaan, de datering, de herkomst en verspreiding van de bladen; de betekenis van de werken van Gregorius de Grote in de vroege middeleeuwen; Gerward van Gendt en zijn relatie met het klooster Lorsch en de opheffing van de Doetinchemse kloosters in het laatste kwart van de zestiende eeuw.

 

Expositie
Tijdens het symposium is een kleine expositie te zien van voorbeelden van hergebruik van perkamenten stukken als schutbladen voor 16e eeuwse stadsrekeningen. Daarnaast geven onder andere enkele tentoongestelde archeologische vondsten een inkijk in het leven van Achterhoek en Liemers in de negende eeuw.

 

Aanmelding, kosten en locatie
Geïnteresseerden kunnen zich voor het symposium aanmelden bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers via info@ecal.nu of via 0314-787078.
De kosten bedragen € 10, inclusief lunch € 17,50. Voor studenten € 5, inclusief lunch € 12,50. Gebruikmaking van de lunch dient bij aanmelding te worden aangegeven.

Het symposium vindt plaats bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, IJsselkade 13, 7001 AN Doetinchem. 

 Ander nieuws