Header image

Gemeente Doetinchem maakt A18 Bedrijvenpark bouwrijp

DOETINCHEM - De realisatie van het A18 Bedrijvenpark is in volle gang. Er wordt hard gewerkt aan de bouw van de Esbro en het bedrijvenpark wordt bouwrijp gemaakt. Dit bouwrijp maken levert enkele spectaculaire werkzaamheden op. Zo wordt op woensdag 14 november de hoogspanningsleiding opgehoogd, het rioolstelsel aangesloten op het persriool en het bufferriool aangelegd.

De hoogspanningsleiding wordt zes meter opgehoogd door elektriciteitstransporteur TenneT. Hiervoor wordt er in alle drie de masten een ‘broekstuk’ geplaatst. De middelste hoogspanningsmast wordt als eerste los gemaakt en met een kraan opgehesen. Vervolgens wordt er een tussenstuk gemonteerd. Het ophogen van een hoogspanningsleiding gebeurt niet heel vaak.

Het rioolstelsel van het bedrijvenpark en de nieuwe wijk Heideslag wordt door Waterschap Rijn en IJssel aangesloten op een persriool naar Doetinchem. Het aansluiten van deze twee stelsels gebeurt via een pompput. Vorige week werd de immense pompput voor het persriool al geleverd. De pomp is drie à vier meter diep.

Niet al het afvalwater van het A18 Bedrijvenpark wordt geleidelijk geloosd. Een deel van dit afvalwater wordt gebufferd en gedurende de dag via het persriool afgevoerd. Het bufferriool bestaat uit buizen met een doorsnede van meer dan twee meter. Buizen waar je als mensen gewoon door heen kunt lopen. Deze buizen worden in de loop van de dag op diepte in elkaar gezet.Ander nieuws