Header image

Informatie wegwerkzaamheden Centrum-West Doetinchem

DOETINCHEM - De werkzaamheden aan de wegen ten westen van het centrum zijn bijna ten einde. Fasen 1, 7, 8 en 9 zijn inmiddels afgerond.

Op 21 mei is ook de Ruimzichtlaan (behorend bij fase 9) officieel geopend. Aan fasen 2, 3 en 4 wordt op dit moment de laatste hand gelegd.

Op donderdag 9 juni gaat de laatste nieuwe fase van de wegwerkzaamheden ten westen van het centrum van start. Tijdens fase 5 wordt gewerkt aan het noordelijk deel van de Hofstraat, tussen de Nieuweweg en de J.F. Kennedylaan. Hier worden nieuwe rijstroken, fietspaden en trottoirs aangelegd.

De werkzaamheden die horen bij fase 5 duren van 9 juni t/m 31 juli. Gedurende deze periode is het noordelijk deel van de Hofstraat niet toegankelijk voor verkeer. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de Ruimzichtlaan. De Catharinagarage, Parkeergarage Het Loo en parkeerterrein De Veentjes zijn gewoon bereikbaar als u vanuit het zuiden de Hofstraat in rijdt. Dit zuidelijke deel van de Hofstraat, tussen Keppelseweg en Nieuweweg, is dan open in twee richtingen. Op het onderste kaartje ziet u in welke richting de wegen de komende tijd toegankelijk zijn.

De meest actuele en uitgebreide informatie vindt u op de website: www.doetinchem.nl/centrumwest. Ook verschijnt iedere week de rubriek ‘Wegwerkzaamheden Centrum-West’ op de gemeentepagina in het Doetinchems Vizier met daarin de laatste stand van zaken. Zodra de werkzaamheden eind juli zijn afgerond, stopt uiteraard ook de berichtgeving in het Doetinchems Vizier.

Met al uw vragen kunt u nog tot eind juli terecht bij toezichthouder H.P. de Jong van de gemeente Doetinchem. Telefonisch kunt u hem tijdens kantooruren bereiken op tel. nr. 06 - 83 16 26 02.Ander nieuws