Header image

Informatieavond over waterschapsverkiezingen

DOETINCHEM - Op dinsdagavond 16 oktober 2018 organiseert Waterschap Rijn en IJssel een informatieavond over de aankomende waterschapsverkiezingen in 2019. Tijdens deze avond worden proces, actualiteiten en activiteiten toegelicht in de aanloop naar de verkiezingsdag woensdag 20 maart 2019. De avond is bedoeld voor zowel geïnteresseerden die zich verkiesbaar (willen) stellen, als de huidige waterschapsbestuurders. 

 

De avond vindt plaats van 19.30 uur tot 21.30 uur in het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem. Aanmelden kan via communicatie@wrij.nl. 

 

Over de waterschapsverkiezingen
Eens in de vier jaar worden er waterschapsverkiezingen gehouden. Er wordt dan een nieuw waterschapsbestuur gekozen. Net als bij alle andere verkiezingen in Nederland krijgen alle inwoners boven de 18 jaar een oproep om te gaan stemmen. Deze verkiezingen worden deze keer weer samen met de verkiezingen voor Provinciale Staten gehouden.

 

Over Waterschap Rijn en IJssel 
Waterschap Rijn en IJssel zorgt voor het water in Achterhoek, Liemers en klein stukje van Overijssel. Dit is zo’n 200.000 hectare verdeeld over 21 gemeenten. Veilig, schoon en op maat, zodat inwoners daarin veilig kunt werken, wonen en recreëren. Dat gebeurt onder andere door 232 kilometer dijken te onderhouden, het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren en te zorgen voor ongeveer 4.000 km aan schoon water in beken, sloten en rivieren. Ook nieuwe uitdagingen zoals energietransitie en klimaatverandering zijn onderdeel van beleid en uitvoering. Zorgen voor drinkwater is dus geen taak van het waterschap. Het waterschap werkt samen met andere overheden, bedrijven, inwoners en andere organisaties. 

 

Het (gekozen) algemeen bestuur van het waterschap bestaat uit dertig leden en is verantwoordelijk voor o.a. het strategische beleid en de beleidskaders van het waterschap. Ander nieuws