Header image

Kamervragen over sluiting arrestantencellen Doetinchem

DOETINCHEM - PvdA-kamerlid Attje Kuiken stelt de voorgenomen sluiting van arrestantencellen in de Achterhoek aan de orde bij de minister van justitie en veiligheid Ferdinand Grapperhaus. Het is een rechtstreeks gevolg van vragen, die het Winterswijkse PvdA-raadslid Mark ten Pas eerder stelde aan het college van Winterswijk.

De plannen van de Nationale Politie om de cellen in Doetinchem, Ede en Tiel te sluiten en arrestantenopvang te centraliseren in een nieuw complex in Elst, kwamen onlangs in de regionale media.

De kwestie die Ten Pas aanhangig maakte, zijn voor PvdA-kamerlid Attje Kuiken reden om de minister te bevragen. Ze wil weten of Grapperhaus bekend is met het voornemen. Verder vraagt ze onder meer: “Deelt u de mening dat het verlenen van noodhulp (door de politie) voorrang heeft boven het wegbrengen van arrestanten?”

En: “Deelt u de mening dat de sluiting van de arrestantencellen in de genoemde gemeenten tot gevolg heeft dat de politie onevenredig veel tijd nodig zal hebben om arrestanten elders onder te brengen?” Via haar vraagstelling bepleit Kuiken bovendien - indien de centralisatie doorgang vindt - de instelling van een aparte vervoersdienst voor arrestanten, zodat er geen onevenredig beslag wordt gelegd op politiecapaciteit in de Achterhoek.Ander nieuws