Header image

Kansen voor energie uit waterkracht in de Achterhoek

DOETINCHEM - Wie energie uit waterkracht wil opwekken in de Achterhoek of Liemers, kan dit het beste doen bij één van de negen stuwen in de Berkel en de Oude IJssel. Waterschap Rijn en IJssel heeft de kansen in kaart gebracht voor energie uit waterkracht in de beken en rivieren in haar werkgebied. Hiermee wil zij marktpartijen en particulieren de kans geven om duurzame energie op te wekken op eigendommen van het waterschap. Geïnteresseerden kunnen vanaf 7 oktober 2016 voorstellen indienen via de website www.wrij.nl/waterkracht. 

 

Uit het onderzoek naar potentiële locaties voor energie uit waterkracht komen negen stuwen naar voren: vier in de Oude IJssel en vijf in de Berkel. Op deze locaties is er voldoende verval (hoogteverschil) en voldoende wateraanbod op lange en/of middellange termijn. Het is ook mogelijk om bij de iets kleinere stuwen in andere beken energie op te wekken. Het is aan de initiatiefnemer om af te wegen of een (al dan niet tijdelijke) installatie voor hem of haar interessant is. Het waterschap beoordeelt de aanvragen en de uiteindelijke plannen. Uiteraard staat voorop dat het waterschap het waterpeil en het watersysteem goed kan blijven beheren.

 

Energieneutraal
Het waterschap wil 100% energieneutraal worden en zet daarom in op het opwekken van duurzame energie op en om haar eigendommen. Energie uit zon, wind, waterkracht en vergisting (biogas) zijn allemaal opties. Voor energie uit waterkracht stelt het waterschap nu haar watergangen ter beschikking aan initiatieven van derden en biedt zij kennis en advies aan.

 

Heemraad Antoinet van Helvoirt: “We willen onze verantwoordelijkheid nemen op het gebied van klimaat en duurzaamheid en 100% energieneutraal worden. Met het openstellen van onze watergangen voor waterkracht initiatieven, zijn we weer een stapje dichterbij.”

 

Aanmelden
Geïnteresseerde partijen kunnen via een formulier op de website aangeven waar, hoe en voor hoe lang zij een waterkrachtcentrale willen ontwikkelen. Het waterschap beoordeelt de ingediende informatie op juistheid en volledigheid. De partij die als eerste de juiste en volledige informatie heeft ingediend, mag een plan van aanpak uitwerken. Als dit goed onderbouwd en reëel is, gaat het waterschap een overeenkomst met die partij aan.

 

De website www.wrij.nl/waterkracht met uitgebreide spelregels en het aanmeldformulier staat vanaf 7 oktober (00.01 uur) online.Ander nieuws