Header image

KunstKeurmerk voor muziekschool Oost Gelderland

DOETINCHEM - Muziekschool Oost-Gelderland heeft het Kunstkeurmerk van KunstKeur ontvangen. Daarmee voldoet de school met vestigingen in Doetinchem, 's-Heerenberg en Ulft aan de strikte kwaliteitseisen van het landelijk erkende certificeringsbureau.

KunstKeur heeft Muziekschool Oost-Gelderland aan een uitgebreid onderzoek onderworpen waarbij o.m. gesprekken met directie, docenten, ouders en bestuurders van de Hafa-verenigingen een belangrijk onderdeel vormde. Muziekschool Oost-Gelderland is de 5e instelling in Gelderland met dit keurmerk.

KunstKeur garandeert klanten dat de aanbieder of instelling voldoet aan de vijf zekerheden: heldere afspraken, planmatige aanpak, bekwaam personeel, uitdagende leeromgeving en klantevaluatie. In het auditverslag wordt een aantal sterke punten van de muziekschool aangehaald: “De muziekschool heeft ambachtelijkheid hoog in het vaandel als pedagogisch uitgangspunt. Docenten voldoen aan de aanstellingsnormen. Behalve in de pedagogische aanpak uit zich dit in accommodaties en inventaris. De school beschikt over uitstekende en ruim bemeten gebouwen. Bij de aanschaf van inventaris is kwaliteit leidend. In organisatorisch opzicht ligt de nadruk op het onderwijzend personeel. Overhead wordt dan ook minimaal gehouden, ook in personele zin.”

Voor gemeenten is het belangrijk te weten dat de muziekschool zeer effectief is georganiseerd. “Gezien de geringe overhead is veel verantwoordelijkheid gedecentraliseerd. In de relatief kleinschalige omgevingen waarin de school opereert, zijn de lijnen kort en kan met beperkt management een goed resultaat bereikt worden. De school werkt voortvarend aan het zo lean & mean mogelijk maken van de ondersteunende organisatie. Men is al ver op het gebied van automatisering van processen met onder meer een online aanmeldingsprocedure”.

KunstKeur is een onafhankelijk certificeringsbureau zonder commercieel oogmerk dat wordt gesteund door OCW, VNG en IPO. KunstKeur is opgericht in 2007 door Kunstconnectie en Kunstfactor op verzoek van OCW. In het verleden kende Nederland een Inspectie Kunstzinnige Vorming. Deze Inspectie zag, net als de Inspectie voor het onderwijs, toe op de kwaliteit van instellingen en opleidingen in de amateurkunst.Ander nieuws