Header image

Kwaliteitskeurmerk voor Volksuniversiteit Doetinchem

DOETINCHEM- De gezamenlijke volksuniversiteiten, verenigd in de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU) hebben zich in de afgelopen periode sterk gemaakt voor de invoering van een landelijk systeem van kwaliteitszorg in de sector. Binnenkort mag de Volksuniversiteit Doetinchem e.o. een plaquette met het kwaliteitskeurmerk aan de gevel van het gebouw aan het Julianaplein bevestigen. “Een erkenning waar we met zijn allen trots op mogen zijn,” lacht manager Maya van der Meer. “Het geeft aan dat je ook als kleine non-profit organisatie met een beperkt budget kunt zorgen voor een goede kwaliteitsborging, zowel richting onze cursisten als onze vrijwilligers en docenten.”

Om in aanmerking te komen voor het keurmerk werd de Volksuniversiteit ’langs de lat gelegd’ aan de hand van een aantal strikte criteria die door de landelijke organisatie waren vastgelegd. “We werden onder andere beoordeeld op ons aanbod, waarbij gekeken werd naar de diversiteit, kwaliteit en continuïteit van onze cursussen. Daarnaast werd gekeken of we voldoen aan de eisen voor goed werknemerschap, ook voor onze freelancers. Een ander punt in de beoordeling ging over visie en beleid. Er werd bijvoorbeeld getoetst in hoeverre we het meerjarenbeleid goed op de rails hadden staan.”

De beoordelaars waren met name tevreden over de duidelijke formulering van de aspecten haalbaarheid en effectiviteit onder het kopje ‘waarborg voor goed onderwijs’. Ook de zorg voor cursisten wordt als uitstekend beoordeeld. “Men was over het algemeen zeer te spreken over onze werkwijze. Bij de conclusie staat als algehele indruk ‘Uitstekende aanvraag, het bewijst dat de volksuniversiteit we degelijk een zelfstandigheid kan hebben en houden in een regionaal opleidingencentrum (roc)’. De Volksuniversiteit Doetinchem maakt organisatorisch namelijk deel uit van het roc Graafschap College. Maya van der Meer: “Veel van mijn collega’s in den lande zijn bang voor het ‘Calimero-effect’ als ze met een groot roc in zee gaan. Wij laten hier zien dat samenwerken wel degelijk kan, met behoud van vrijheid en een duidelijk herkenbare eigen identiteit. We voegen zelfs iets wezenlijks toe aan het aanbod van het Graafschap College omdat we snel en slagvaardig op kleine projecten kunnen inspelen met ons netwerk aan freelance docenten. Ons aanbod vult uitstekend aan op cursussen van bijvoorbeeld de Sector Educatie & Participatie, als component van het strategisch doel ‘een leven lang leren’. Het kwaliteitskeurmerk is dus goed voor de Volksuniversiteit en het Graafschap College.”

De plaquette die bij het keurmerk hoort zal worden uitgereikt na de volgende algemene ledenvergadering van de BNVU. “De erkenning is vier jaar geldig, daarna moet hij opnieuw worden aangevraagd,” vertelt Maya van der Meer afsluitend. “Op dit moment hebben zes van de ongeveer negentig Volksuniversiteiten het keurmerk al ‘binnen’. In 2011 denk ik dat ongeveer veertig VU’s gaan voldoen aan de eisen van het keurmerk. De ambitie is natuurlijk om alle Volksuniversiteiten zover te krijgen.”Ander nieuws