Header image

Leerlingen brengen onveilige situaties in kaart

Doetinchem - Ongeveer 40 vierde en vijfdejaars leerlingen van Het Groene Lyceum (AOC Oost) presenteerden donderdagmorgen in Amphion hun antwoord op de onderzoeksvragen van tien bedrijven.

Ondermeer de gemeente Doetinchem, Ferro Techniek, CAD2M en Wijngaard Duetinghem 838. Maar ook IG&D. Onder begeleiding van Carla Niezen van IG& D brachten leerlingen Aike de Heer, Hanneke Arnold, Elsemiek van de Kamp en Maarten Vianen fietsroutes naar AOC Oost in kaart.Elkaar aanvullend laat deze groep foto’s zien van gevaarlijke situaties onderweg naar AOC Oost. Ondermeer van de nieuwe fietstunnel vlakbij AOC Oost, waar regelmatig fietsers onderuit gaan door de steile en korte bochten. Elsemiek van de Kamp: ‘Maar ook de Bezelhorstweg waar ik vanuit Hengelo iedere dag fiets. Vaak in een grote groep. De ene keer krijg je wel voorrang van automobilisten en de andere keer niet. We hopen dat het niet blijft bij de conclusies van onze presentatie, maar dat de gemeente dit verder oppakt. Hanneke Arnold vult aan: “Dit onderzoek is voor ons heel leerzaam geweest, maar belangrijker nog: het heeft een maatschappelijke functie.”

Carla Niezen van IG&D Doetinchem, waar ruim 300 bedrijven zijn aangesloten, begeleidde het project. Niezen: “De leerlingen hebben het prima gedaan, zelfstandig gewerkt en ik ben blij met de resultaten. Een aantal middelbare scholen is lid van onze vereniging. Via hen hoorde ik van hun wens om fietsroutes in kaart te brengen en te kijken waar knelpunten zitten. Er hebben al meer scholen interesse getoond. We pakken dit verder op in onze werkgroep arbeid en scholing en zullen met de gemeente om tafel gaan. Het uiteindelijke doel is, dat er op de websites van de scholen een plattegrond komt te staan met alle routes die leerlingen vanuit hun woonplaats naar hun middelbare school fietsen. Als ouder is het ook prettig om te weten hoe je kind zo veilig mogelijk naar school fietst.”

“Het doel van deze jaarlijkse presentatiedag, is dat de leerlingen door deze manier van werken een betere aansluiting hebben op een HBO vervolgopleiding”, vertelt teamleider van Het Groene Lyceum/AOC Oost Roger Keller. “Onderzoek is een van de competenties die van een HBO student wordt gevraagd. Dat leren ze bij ons en daarmee hebben ze een voorsprong. Een groot deel van de eindexamenkandidaten van Het Groene Lyceum stroomt door naar het hoger onderwijs.”Ander nieuws