Header image

Meer vrijwilligers nodig voor mensen in financiele problemen

DOETINCHEM - Steeds meer inwoners raken in de financiële problemen. Dankzij de inzet van vrijwilligers slagen veel van hen erin hun problemen weer te boven te komen. Met de campagne ‘Helpende Handen’ willen de gemeente Doetinchem en IJsselkring meer vrijwilligers werven die zich inzetten voor mensen met financiële problemen.

De vrijwilligers waarnaar de gemeente Doetinchem en IJsselkring op zoek zijn, zijn bereid om mensen met financiële problemen de helpende hand te reiken. Niet door de problemen over te nemen en op te lossen. Maar juist door deze inwoners te ondersteunen bij het zelf oplossen van de problemen. De vrijwilliger werkt daarbij samen met de professionals van de gemeente en IJsselkring. Op deze manier kan worden voorkomen dat schulden tot meer en nieuwe problemen leiden.

In Doetinchem is in de afgelopen periode hard gewerkt aan een ontwerp, een blauwdruk, voor deze vrijwillige inzet. Dit heeft geleid tot drie soorten werkzaamheden, waaruit de vrijwilliger zelf een keuze kan maken: de Formulierenbrigade, de Thuisadministratie en Vrijwillig financiële ondersteuning. Bij deze eerste functie doet de vrijwilliger samen met de inwoner een voorzieningencheck. Als blijkt dat bepaalde voorzieningen de inwoner op weg kunnen helpen, vullen zij samen de noodzakelijke formulieren in. Vanuit de Thuisadministratie worden inwoners ondersteund bij het ordenen van de eigen administratie. De vrijwillig financieel ondersteuner staat de inwoner bij in het traject om actief aan de financiële problemen te werken.

Ter voorbereiding op het werk bieden de gemeente en IJsselkring een training aan. Maar ook tijdens het werk kan de vrijwilliger rekenen op coaching en begeleiding. Belangstellenden kunnen contact opnemen met IJsselkring, tel. (0314) 34 19 19.

De eerste groep vrijwilligers financiële ondersteuning heeft de speciale cursus al afgerond. Zij kregen afgelopen week hun certificaat uitgereikt. De eerste groep vrijwilligers financiële ondersteuning heeft de speciale cursus al afgerond. Zij kregen afgelopen week hun certificaat uitgereikt.

Ander nieuws