Header image

Nieuw bestuur Waterschap Rijn en IJssel

DOETINCHEM - Het bestuur van Waterschap Rijn en IJssel wil de komende vier jaar niet alleen vóór, maar mét de omgeving werken aan waterveiligheid, klimaat, energietransitie, circulaire economie, schoon en gezond water en de samenwerking met Duitsland. Dit staat in het bestuursakkoord “Samen een duurzame toekomst creëren”. Het akkoord kan rekenen op breed draagvlak van het algemeen bestuur en zij hebben er dan ook vandaag, dinsdag 7 mei 2019, mee ingestemd.

Ook het dagelijks bestuur is benoemd en bestaat uit bekende gezichten: Frank Wissink (CDA), Antoinet van Helvoirt (Water Natuurlijk), Berend Jan Bussink (VVD) en Peter Schrijver (vertegenwoordiging landbouw). Samen met dijkgraaf Hein Pieper vormen zij het college van dijkgraaf en heemraden.

Samen een duurzame toekomst creëren

Het bestuursakkoord is de basis voor de waterschapstaken die de komende vier jaren uitgevoerd worden. Het waterschap wil inwoners, bedrijven, agrariërs, mede-overheden, landbouw-, natuur-, onderwijs- en andere belanghebbenden actief betrekken bij wateronderwerpen. En andersom ook meedenken met hun wateropgaven, zoals hoe in te spelen op wateroverlast of droogte. Daarbij denkt en doet iedereen mee vanuit eigen expertise en verantwoordelijkheid. Daarnaast zet het bestuur stevig in op een slagvaardige en goede digitale dienstverlening en een sober en doelmatig financieel beheer. De schuldpositie wordt afgebouwd, waarbij het beleid wordt voortgezet van een tariefstijging van 3% per jaar t.o.v. 2019.

De titel van het bestuursakkoord is bedacht door Kinsey van Deelen, de 16-jarige jeugdbestuurder van het waterschap. Zij heeft de plannen bestudeerd en geconcludeerd dat twee dingen eruit springen: een duurzame toekomst en samenwerken met de omgeving.

Het hele bestuursakkoord is te vinden op www.wrij.nl.

Foto: het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel: v.l.n.r. Berend Jan Bussink, Peter Schrijver, Antoinet van Helvoirt, Frank Wissink, Cor Roos (secretaris-directeur) en Hein Pieper (dijkgraaf)  Fotograaf: Ivo HuttenAnder nieuws