Header image

Onderzoek naar Vergroening binnenstad Doetinchem

DOETINCHEM - De Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research heeft in opdracht van werkgroep Groen onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van een ‘vergroeningsbeeld’ voor de oude binnenstad van Doetichem. Op vrijdagochtend 12 april is het rapport op het Stadhuis te Doetinchem overhandigd.

In het Stadslab nodigt de gemeente Doetinchem burgers uit actief mee te denken over het vitaliseren van hun stad. Aandachtspunten zijn onder andere de oevers van de Oude IJssel, citymarketing, fietsplannen en het ‘vergroenen van de binnenstad’. Het Stadslab kent vijftien werkgroepen. De werkgroep Groen wil de binnenstad aantrekkelijker maken door de groenvoorziening in het centrum te verbeteren en ziet de aansluiting met de buitenranden en de de toegangswegen als een belangrijk aandachtspunt.

Belang van groen voor verblijfskwaliteit

De start van het project heeft er de afgelopen anderhalf jaar voor gezorgd dat het belang van groen in het centrum van Doetinchem een serieuze plek innam op de agenda van de gemeente. Drie groepen Wageningse studenten hebben aan het project meegewerkt: een groep Wageningse bachelorstudenten van Land Use Planning, het Wageningse Studentenatelier en een groep Wageningse masterstudenten uit het vak Academic Consultancy Training. Nu bijna twee jaar later lijkt het erop dat de periodieke aanwezigheid van studenten en de tussentijdse presentaties net zo waardevol zijn geweest als het uiteindelijke advies zelf. Burgers, ondernemers, pandeigenaren en de gemeente trekken samen op om te investeren in groen in de binnenstad omdat dat goed is voor de leefbaarheid.

Leidraad en advies

Het rapport van de Wetenschapswinkel is bedoeld als leidraad waarin wordt ingegaan op de belangrijkste inzichten uit de drie verschillende studentenonderzoeken en waarin wordt verwezen naar de relevante passages en illustraties in de rapporten van de studenten. De verschillende studentengroepen hebben het belang van een integrale visie goed naar voren gebracht. De vele ideeën en projecten die op dit moment worden geïmplementeerd moeten wensen op de lange termijn niet in de weg zitten. Ook hebben de studenten laten zien dat er een noodzaak is meer samenhang te creëren tussen projecten nu en in de toekomst. Groen lijkt daarbij een geschikt middel om integratie te bewerkstelligen en tevens bij te dragen aan het verbeteren van de leefbaarheid voor bewoners (draagvlak) en de gastvrijheid voor bezoekers (inkomsten).

Presentatie

Vrijdag 12 april as. wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst op het Stadhuis van Doetinchem, het rapport aangeboden door de werkgroep Groen aan wethouder Ingrid Lambregts (o.a.met de portefeuilles Binnenstad en Gebiedsvisies).

Foto: Pixabay.comAnder nieuws