Header image

Overhandiging  boek ‘Zorg  over  Zorg’ aan Asscher

Doetinchem - Na  een  succesvolle  prelancering  in  de  Achterhoek  komt  het eerste  boek  van  Marianne  Kock   nu  officieel  uit.  Vrijdag  23  februari  om 18.30  uur  overhandigt  Kock  het  boek  aan  de   partijleider  van  de  PvdA: Lodewijk  Asscher.      

 

Marianne  Kock  daagt  in  het  boek  de  lezers  uit  om  samen  met  haar  echte verandering  in  gang   te  zetten:  wie  durft  het  aan?  Hoe  zorgen  we  samen voor mensen  met  wie  het  minder  goed   gaat.  Die  ziek  zijn  of  een  beperking hebben?  Die  vraag  gaat  de  auteur  na  aan  het  hart.    

 

Minder  bureaucratisch.  Acht  jaar  geleden  besloot  de  overheid  om  de  zorg vanaf  2015  lokaal  te organiseren.  Want   het  moest  beter:  menselijker,  minder bureaucratisch  en  op maat.  Is  dat  gelukt?  'Nee',  vindt   Kock,  'de  gemeenten namen  vaak  de bureaucratische,  Haagse  systemen  over  en  lieten   daardoor kansen  liggen. Door  de  bijkomende  bezuinigingen  is  er  nu  minder  hulp  en minder   salaris voor  de  zorgmedewerkers.  Het  lijkt  wel  of  het  slechter  gaat  dan vóór  de   decentralisaties.  

 

Door  welke  oorzaken  zijn  de  decentralisaties  mislukt?'   Het boek  'Zorg  over zorg'  gaat  niet  alleen  over  dat  mislukken,  maar  vooral  over  de   mogelijkheden die  er  zijn  om  de  zorg  écht  te  verbeteren.  Het  vergt  lef  van  politici,   zorgmedewerkers  en  zorgvragers  om  het  bureaucratische  systeem  te vervangen door  een   nieuwe  manier  van  werken  op  basis  van  vertrouwen.  Het  kán  wel, laat  de  auteur  zien.    

 

Wat  Kock  betreft  is  het  nog  niet  te  laat  om  de  zorg  te  verbeteren.  Er  zijn nog volop  kansen   en  die  liggen  zelfs  voor  het  grijpen.  Ze  laat  dit  zien  aan  de hand  van  een  viertal  experimenten   die  gemeenten  kunnen  oppakken.  Deze experimenten  werkt  ze  nader  uit  in  het  boek.     Over  de  auteur     Marianne Kock  (1972)  is  ondernemer  en  sinds  acht  jaar  gemeenteraadslid  in Doetinchem.  Ze   maakte  er  een  van  de  meest  intensieve  periodes  van  de afgelopen  decennia  mee:  de   Rijksoverheid  bracht  de  zorgtaken  in  rap  tempo naar  de  gemeente.  Als  raadslid  belandde  ze   in  een  grootschalige bezuinigingsoperatie  waar  de  overheveling  mee  gepaard  ging.       Ander nieuws