Header image

Praat mee over de leefbaarheid in Doetinchem

DOETINCHEM - Komende week krijgen bijna 10.000 Doetinchemse adressen de Leefbaarheidsmonitor in de bus. Dat is een enquête met 13 vragen over de leefbaarheid in de Doetinchem. Wijkwerk en de wijknetwerken gebruiken de antwoorden om een goed beeld te krijgen van wat de bewoners van hun wijken en dorpen vinden. Doetinchem heeft negen wijk/dorpsnetwerken waarin bewoners(groepen) en instanties samenwerken aan de verbetering van de wijken (zie ook www.wijkwerkdoetinchem.nl). Zij gebruiken de resultaten van de enquête voor het stellen van prioriteiten bij het verdelen van werktijd en budget voor de wijken. Die verdeling is de basis voor het dagelijkse werk en ook voor het opstellen van de wijkjaarplannen voor 2015 en verder. In die wijkjaarplannen staan de concrete projecten die de wijk/dorpsnetwerken samen met bewoners gaan uitvoeren.

Naast verbeterpunten laat de enquête ook zien waar het goed gaat. Ook die informatie is relevant voor de wijken en dorpen. De Leefbaarheidsmonitor (ook wel Lemonenquête genoemd) wordt sinds 2003 iedere twee jaar gehouden. Naar verwachting zijn de uitslagen dit jaar begin juni bekend en zijn dan te vinden op www.wijkwerkdoetinchem.nl en www.sitewoondiensten.nl.

Doetinchem is niet de enige gemeente die de Lemonenquête houdt. Op www.lemoninternet.nl kunt u alle deelnemende gemeenten met elkaar vergelijken, en ook vorige uitslagen terugvinden.Ander nieuws