Header image

Raad enthousiast over komst Van der Valk

Doetinchem - De gemeenteraad van Doetinchem heeft donderdagavond enthousiast gereageerd op de komst van een Van der Valk-hotel. Het ontwerp voor het beoogde hotel aan de Europaweg komt de komende zes weken ter inzage te liggen, waarbij iedereen zijn zienswijze mag geven.

 

“Dit trekt zelfs mensen vanuit Duitsland aan om naar Doetinchem te komen”, zo liet raadslid Henri-George Moïze de Chateleux van Lokaal Belang Doetinchem weten tijdens de raadsvergadering. Ook D66 vindt het een mooie ontwikkeling voor de gemeente en de regio. “Dit biedt ook kansen voor werkgelegenheid”, zegt Jordy Mullink. GroenLinks vindt dat er goed rekening moet worden gehouden met de natuurlijke omgeving waarin het hotel moet komen. “Het is goed om te zien dat landschappelijke waarde een voorwaarde is voor dit project”, aldus Marcella Heerenveen. Alleen de SP is groot tegenstander van de komst van Van der Valk. Volgens de partij lijken er geen grenzen meer te zijn waar bedrijven zich mogen vestigen.
 

Wethouder Ingrid Lambregts is blij met de positieve woorden vanuit de raad. “Van der Valk is gewoon een waardevolle toevoeging voor ons als centrumgemeente”, zegt Lambregts. “Dit versterkt de positie van onze stad en komt ten goede aan onze inwoners.” Nadat de zienswijzen zijn bekeken mag de raad er een finale klap opgeven. Voor bezwaarmakers rest dan slechts de gang naar de Raad van State. Lambregts weet niet wanneer Van der Valk daadwerkelijk gerealiseerd kan worden: “Met heel Nederland op slot vanwege de stikstofproblematiek durf ik daar geen uitspraken over te doen.”


De positieve geluiden in de raad en het college staan in contrast met de mening van hoteleigenaren en omwonenden. Kees Hensen sprak eerder in namens het Hoteloverleg Graafschap-Midden en gaf aan een locatie langs de Oude IJssel beter te vinden dan de beoogde plek bij de snelweg A12. Ook twee buurtbewoners uitten eerder deze maand hun zorgen tijdens een beeldvormende raad. Ze verklaarden hun woongenot kwijt te zijn als een 'monstrueus gebouw van 25 meter hoog' voor hun neus zal verrijzen.

 

Door Regio8Ander nieuws