Header image

Rietveld Lyceum Doetinchem krijgt verrijkt en versneld vwo

DOETINCHEM - Vanaf schooljaar 2016-2017 kunnen leerlingen op het Rietveld Lyceum officieel een verrijkt en / of versneld vwo doorlopen. Dit nieuws kreeg de Doetinchemse school afgelopen week van staatssecretaris Sander Dekker.

Een verrijkt vwo kenmerkt zich door extra programmaonderdelen die worden aangeboden naast het reguliere curriculum. Op het Rietveld Lyceum is het nu voor leerlingen al mogelijk om Stijlmodules in allerlei richtingen te volgen van gastdocenten die van buiten de school komen. Leerlingen op het gymnasium volgen G-uren waarbinnen zij veel keuzevrijheid hebben en voorbereid worden op een wetenschappelijke vervolgopleiding.

Het ontdekken van interesses en talenten staat voor leerlingen centraal. Ondernemend leren is het middel dat daar voor ingezet wordt: zelf keuzes maken en invulling geven aan een deel van het onderwijsprogramma. Iedere leerling volgt op het Rietveld Lyceum in feite een verrijkte opleiding.

Dankzij de toekenning van verrijkt en versneld vwo ontstaat de ruimte om hierin nog een stap verder te gaan. Dit doet men onder andere door de invoering van Thinking for Learning®, een traject dat zich richt op versterking van de 21e eeuwse vaardigheden en de wetenschappelijke attitude. Daarnaast werkt het Rietveld Lyceum aan een Studium Generale waarbij leerlingen een interessant buitenschools programma geboden wordt.

Voorts gaat het Rietveld Lyceum leerlingen de gelegenheid bieden om bepaalde vakken al voor het examenjaar af te ronden of het vwo zelfs in vijf in plaats van in zes jaar te doorlopen. Zo wordt onderwijs steeds meer op maat geboden.

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de concrete invulling van een verrijkt en versneld vwo. Meer informatie is binnenkort te vinden op de website: www.rietveldlyceum.nl.Ander nieuws