Header image

Rijvaardigheidscursus BROEM

DOETINCHEM - Senioren zijn kwetsbaar doordat zij vaak lang geleden het rijbewijs hebben gehaald. Intussen zijn verkeersregels en -situaties veranderd en is het huidige verkeersbeeld anders dan in het verleden. Rijvaardigheidscursus BROEM biedt de oudere automobilist een ontspannen gelegenheid om tijdens een rit een deskundig advies over zijn of haar rijstijl te krijgen. De rit wordt afgenomen in de eigen auto, onder begeleiding van een erkende rij- instructeur.

Op woensdag 27 augustus 2014 wordt vanaf Sportpark Dichteren aan de Sicco Mansholtweg te Doetinchem de cursus BROEM (=BReed overleg Ouderen En Mobiliteit) georganiseerd voor 65+ers. Twee keer 18 deelnemers leggen die dag een theorie- en een praktijktoets af, zonder dat dit consequenties heeft voor het rijbewijs. Zij krijgen advies over hun verkeerskennis en rijgedrag. Daarnaast worden het gezichts- en gehoorvermogen getest en krijgen zij voorlichting over de nieuwste verkeersregels en het gebruik van medicijnen in het verkeer.

De eerste 18 deelnemers starten om 09.00 uur met de cursus. Wethouder Drenth zal dan het startsein geven. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

De BROEM-cursus wordt georganiseerd door de afdeling Doetinchem van Veilig Verkeer Nederland in samenwerking met de Stichting Centraal Senioren Overleg Doetinchem en verkeersschool Tempo uit Doetinchem. De gemeente Doetinchem en ROVG subsidiëren dit project.Ander nieuws