Header image

Schouders onder werken, wonen en bereikbaarheid

DOETINCHEM - De opgaven werken, wonen en bereikbaarheid staan centraal in de nieuwe Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020. Ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden bundelen hierin samen met inwoners hun krachten. De komende jaren gaan we ‘D’ran!’ om werken en leven in de Achterhoek aantrekkelijk te houden.

Onder aansturing van de verbrede stuurgroep Achterhoek 2020 gaan de samenwerkingspartners met diverse projecten de stap maken van visie- en netwerkvorming naar nog meer ‘doen’. De meerderheid van de Achterhoekse colleges staat positief ten opzichte van de samenwerking zoals Achterhoek2020 die in de praktijk brengt. De provincie Gelderland gaf vorige week groen licht voor de dynamische agenda, die in samenspraak met inwoners tot stand is gekomen.

Het is voor de Achterhoek van groot belang de regionale economie structureel te versterken. Dit gebeurt door het verbinden en versterken van de ketenpartners in de innovatieve en duurzame maakindustrie (metaal, agrofood en bio-economie). Daarnaast komen er vanuit de Achterhoekse Human Capital Agenda en het onlangs gesloten Sociaal Akkoord in de zorg projecten om het onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt van de toekomst. De vraag naar technisch personeel in de maakindustrie is groot en door veranderingen de zorg worden straks andere eisen gesteld aan werknemers in deze sector.

De woningvoorraad in de Achterhoek moet voldoen aan de behoeften van (toekomstige) inwoners: voldoende woningen, geschikt voor alle leeftijden. Leegstand (ook van bijvoorbeeld winkels, bedrijfspanden) willen we zoveel mogelijk voorkomen. Bindende afspraken hierover komen in de Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025, waarbij ook inwoners worden betrokken. Daarnaast komt er veel aandacht voor goede en bereikbare voorzieningen.

De Achterhoek moet goed bereikbaar blijven, zowel via de weg als met openbaar vervoer. Er is veel aandacht voor bereikbaarheid van de economische centra en het hoger onderwijs in de omringende stedelijke netwerken in Nederland en Duitsland. Binnen de regio is een fijnmazige en betaalbare infrastructuur (basismobiliteit) nodig. Dat betekent aanvullend vervoer op de lijndiensten, met een mix van professioneel taxivervoer en vrijwilligersinitiatieven van inwoners (Flexnet). Het streven is daarnaast om alle woningen en bedrijven in het buitengebied en op bedrijventerreinen aan te sluiten op het glasvezelnetwerk.

De Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020 heeft een dynamische activiteitenlijst met projecten die worden uitgevoerd in wisselende coalities van inwoners, ondernemers, organisaties en overheden. De agenda is gemaakt door de stuurgroep Achterhoek 2020, onder voorzitterschap van Liesbeth Spies en met inbreng van alle samenwerkingspartners. De conceptagenda en activiteitenlijst zijn te vinden op www.achterhoek2020.nl/achterhoek-agenda-2020. Tot eind juni kunnen de achterbannen (waaronder de gemeenteraden) van de samenwerkingspartners reageren op de conceptagenda. Ondernemers, maatschappelijke organisaties, gemeenten, de provincie en het Rijk zullen de Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020 naar verwachting op 2 juli ondertekenen.Ander nieuws