Header image

Spullenbank Doetinchemse Uitdaging vraagt spullen voor aanvr

DOETINCHEM - De Spullenbank van de Doetinchemse Uitdaging zit dringend verlegen om spullen, terwijl daar nadrukkelijk gevraagd wordt door diverse partijen om spullen. De Spullenbank bemiddelt in meubilair en materialen tussen het bedrijfsleven en verenigingen en stichtingen in de gemeente Doetinchem. (www.doetinchemseuitdaging.nl). Dit gebeurt uiteraard allemaal vanuit de visie maatschappelijk betrokken ondernemen door het bedrijfsleven, waarbij zeer bruikbare inventaris, meubilair en materialen met gesloten beurs ter beschikking wordt gesteld aan verenigingen en stichtingen. Afgelopen twee jaar zijn er op deze wijze maar liefst 800 verschillende stuks ter beschikking gesteld aan zo’n 80 verschillende verenigingen en stichtingen.

Op dit moment heeft de Spullenbank bijvoorbeeld dringend behoefte aan opbergkasten, dossierkasten en archief kasten voor het samenwerkingsverband van Villa Eigen Bedreivigheid en de Stichting Cliënteninitiatieven in de gemeente Doetinchem. Tevens verzoekt de Stichting Care Travel om tafels, waar ze om verlegen zitten. Tot slot is het bestuur van Zorgbad Zonnewater op zoek naar stapelbare stoelen.

Voor het aanleveren van aantallen en foto’s van eventueel beschikbaar meubilair, kunt u mailen naar info@doetinchemseuitdaging.nl, t.a.v. medewerkers spullenbank. Er wordt dan direct kontakt met u opgenomen, om de spullen zo snel mogelijk te bemiddelen naar de vragende partij. Tevens wordt direct een afspraak gemaakt op welke wijze de spullen worden opgehaald.

Uiteraard zijn ook andere nog bruikbare en voor een tweede leven geschikte spullen van harte welkom. Ook kunnen buurtverenigingen en burgerinitiatieven bij de Doetinchemse Uitdaging terecht met aanvragen op het gebied van kennis, menskracht, netwerkkontakten en middelen via bijvoorbeeld het Naoberfondsbudget of het budget van Fonds betrokken Doetinchem. Voor nadere informatie kan kontakt worden opgenomen met G. Geurtsen, manager van de Doetinchemse Uitdaging, telefoon 06-23933947.Ander nieuws