Header image

Symposium Achterhoek in Beweging voor vitale regio!

DOETINCHEM - Op het symposium Achterhoek in Beweging staan succesvolle organisaties en ondernemers centraal die op innovatieve wijze een bijdrage leveren aan het bevorderen van de vitaliteit van de Achterhoekse inwoners. Zij krijgen een podium waarop ze hun kennis en ‘good practices’ kunnen delen met relevante doelgroepen in de regio, zoals gemeenten, onderwijsinstellingen, welzijnsorganisaties en andere sport-en-bewegen-organisaties. Iedere organisatie die in staat is de initiatieven van het symposium verder te brengen, is van harte welkom op donderdag 15 november van 9.00 tot 15.00 uur in stadion De Vijverberg in Doetinchem.

Sport en verbinden De doelstelling van Achterhoek in Beweging is om een interessant, actief en informatief symposium te organiseren waar tegelijkertijd slimme en zinvolle verbindingen worden gelegd tussen verschillende onderwerpen, zoals sport, welzijn en onderwijs. Die moeten uiteindelijk leiden tot structurele bevordering van de vitaliteit van de inwoners. Mede aan de hand van inspirerende workshops worden de bezoekers van het symposium meegenomen in de kennis en kunde van de ‘good practices’. Het Graafschap College (afdeling Sport en Bewegen) is initiatiefnemer. Partners zijn de werkplaats Vitale leefomgeving van de Achterhoek Agenda 2020, het vakoverleg Sport van de Achterhoekse gemeenten, de Gelderse Sport Federatie en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. Freshmen Group zorgt voor de creatieve invulling en de organisatie van het symposium.

Achterhoeks Olympisch Dorp Met het symposium Achterhoek in Beweging wil de organisatie goede initiatieven als een lopend vuurtje over de regio verspreiden. Zij heet de gasten dan ook van harte welkom in het Achterhoeks Olympisch dorp. Het dorp is met al zijn activiteiten, faciliteiten en tijdelijke inwoners de perfecte mix van bewegen, verbinden en samenkomen. Maar daar blijft het niet bij! De uiteindelijke doelen zijn: - de sportinfrastructuur behouden en versterken - sport en bewegen toegankelijk maken voor sociaal zwakkeren - gezondheid en participatie bevorderen door meer te bewegen - samenwerking bevorderen tussen buurt, onderwijs, sport en cultuur

Tienjarig bestaan Sport en Bewegen Voor het Graafschap College is het symposium Achterhoek in Beweging een mooi moment om het tienjarig bestaan van de opleiding Sport en Bewegen in beeld te brengen. In haar rol van initiatiefnemer van het symposium levert het Graafschap College bovendien een bijdrage aan één van de doelstellingen van Achterhoek Agenda 2020, namelijk een Achterhoek met vitale inwoners en werknemers. Cijfers wijzen immers uit dat de levensstijl van 44% van de Achterhoeks niet voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). Daarnaast heeft 42% van de Gelderlanders overgewicht, van wie 10 procent ernstig. Genoeg redenen voor actie!

Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen volgt u @Ahoekinbeweging, of kijkt u op de website van Achterhoek in Beweging www.achterhoekinbeweging.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden wanneer u als ondernemer, bestuurder of namens uw organisatie wilt deelnemen aan het symposium om zo zinvolle en slimme verbindingen te leggen met het oog op een vitale Achterhoek.Ander nieuws