Header image

Tijdelijke noodopvang vluchtelingen in Rozengaarde

DOETINCHEM - In sporthal Rozengaarde worden de komende dagen naar verwachting ruim 30 vluchtelingen opgevangen. In de sporthal kunnen 50 vluchtelingen worden opgevangen. Het gaat om een tijdelijke crisisnoodopvang voor in principe 72 uur. In die periode moeten de vluchtelingen in reguliere asielzoekerscentra kunnen worden geplaatst.

De opvang vindt plaats in een nu leegstaand deel van de sporthal. Er wordt gebruik gemaakt van een aparte ingang aan de Bilderdijkstraat. De opvang is gescheiden van het zwembad en de Skyzone, die bereikbaar zijn via de Bezelhorstweg.

Bed, bad, brood en wifi
De vluchtelingen zijn al geregistreerd in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door de relatief grote toestroom van vluchtelingen lukt het het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) echter niet deze mensen direct in een regulier asielzoerscentrum te plaatsen. Vandaar het verzoek aan gemeenten in het land voor tijdelijke noodopvang te zorgen. Het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem heeft daarop toegezegd voor 50 vluchtelingen voor drie dagen bed, bad, brood en wifi te willen bieden.

De vluchtelingen komen naar verwachting vandaag in het begin van de middag aan bij de sporthal. De ervaring leert dat de meeste mensen vooral blij zijn dat ze veilig zijn en zijn moe van de reis. Er is vooral behoefte aan rust, ruimte en structuur en informatie over verwanten die zijn achtergebleven. Het COA zorgt er voor dat de vluchtelingen uiterlijk zondagmiddag een onderkomen hebben in een regulier asielzoekerscentrum.

Vrijwilligers
De opvang wordt verzorgd door de gemeente Doetinchem in samenwerking met de GGD, het Rode Kruis, en lokale huisartsen. Doordat overal in ons land vergelijkbare noodoplossingen worden ingericht is er behoefte aan vrijwilligers die de mensen willen begeleiden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via Ready2help.nlAnder nieuws