Header image

Verbetering inzameling klein chemisch afval

DOETINCHEM - Het college van b&w stelt de gemeenteraad voor het klein chemisch afval (kca) niet langer huis aan huis op te halen met de chemokar. In plaats daarvan kunnen inwoners hun kca op afroep laten ophalen. Daarnaast zal het klein chemisch afval via de kca standplaatsen worden ingezameld. Ook kunnen inwoners hun kca als vanouds naar het kca-depot op het afvalvalbrengpunt brengen. Eind 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met een aantal aanbevelingen om de inzameling van klein chemisch afval te verbeteren.
  1. Vier keer per jaar huis aan huis inzamelen, op de manier zoals de gemeente dat al deed. Tijdens de inzamelrondes rijdt de chemokar door de straten van Doetinchem. Inwoners moeten hun chemobox persoonlijk afgeven; 
  2. Een proef doen met kca-standplaatsen: Inwoners kunnen klein chemisch afval zeven keer per jaar bij de chemokar afgeven op een kca-standplaats bij de grotere winkelcentra; 
  3. Een proef doen met kca op afroep laten ophalen in het buitengebied: Op twee dagen in het jaar kunnen inwoners in het buitengebied hun kca op afroep laten ophalen; 
  4.  Doorgaan met het kca-depot: Inwoners kunnen hun kca brengen naar het kca-depot op het afvalbrengpunt aan de Havenstraat.
De resultaten van de verschillende inzamelmethodes zijn met elkaar vergeleken. Daaruit bleek dat het kca-depot op het afvalbrengpunt erg goed loopt. Het depot heeft een hoog inzamelresultaat tegen geringe kosten. De inzamelrondes behalen goede resultaten maar zijn relatief duur. Ook zijn de inwoners over het algemeen niet erg tevreden over de inzamelrondes. Op de standplaatsen valt het inzamelresultaat tegen. Ten slotte blijkt inzameling op afroep juist goed te werken. Deze methode levert prima inzamelresultaten op tegen geringe kosten.  Om deze reden stelt het college van b&w de gemeenteraad voor om in 2011:
  1. Te stoppen met de inzamelrondes; 
  2.  Door te gaan met de kca-inzameling op afroep en deze service uit te breiden naar alle inwoners van de gemeente, dus niet alleen het buitengebied. De frequentie gaat van twee naar vier keer per jaar; 
  3. Door te gaan met de standplaatsen maar de frequentie van de standplaatsen te verlagen van zeven naar vier keer per jaar en het aantal standplaatsen terug te brengen van acht naar vijf. De volgende standplaatsen komen te vervallen: Winkelcentrum Oosseld, Surinameplein, Willy Brandtplein Dichteren.


Ander nieuws