Header image

Voorlichtingsseizoen van start bij Graafschap College

DOETINCHEM - Een goede voorbereiding op keuze voor mbo-opleiding vergroot de kans op succes 

Het nieuwe voorlichtingsseizoen is begonnen. De komende maanden biedt het Graafschap College duizenden middelbare scholieren de mogelijkheid om zich op allerlei manieren te oriënteren op een leuke en passende middelbare beroepsopleiding. Bijvoorbeeld door de open dagen te bezoeken of een dagje mee te lopen. Maar ook via de geheel vernieuwde website kunnen jongeren alles te weten komen over het Graafschap College, haar opleidingsaanbod voor het schooljaar 2016 – 2017 en het mbo-onderwijs. 

Het Graafschap College vindt het belangrijk om jongeren goed voor te bereiden op hun keuze voor een beroepsopleiding. Als een opleiding past bij de voorkeuren en capaciteiten van de toekomstige student, vergroot dat zijn of haar kans op succes. Het uiteindelijke doel is om studenten maximaal de gelegenheid te bieden om hun talenten te ontwikkelen, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op hun toekomstige beroep en werk.

De dienstverlening van het Graafschap College richt zich niet alleen op jongeren die een mbo-opleiding volgen. Ook is het mogelijk om via het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) een vmbo-tl, havo of vwo-diploma te halen, een Entree-opleiding te volgen, een opleiding te volgen bij Taalschool of een inburgeringscursus te doen. Daarnaast heeft het Graafschap College een speciaal aanbod van bedrijfsopleidingen en cursussen en speelt zij met maatwerkscholing in op opleidingsvragen van bedrijven en instellingen. Onder andere tijdens de open dagen kunnen belangstellenden meer informatie krijgen over deze mogelijkheden, maar ook op de vernieuwde website van het Graafschap College is uitgebreide informatie te vinden.

Vind jouw opleiding of cursus op de geheel vernieuwde website van het Graafschap College: www.graafschapcollege.nl.

Open dagen:

  • Vrijdag 29 januari (16.00 – 20.00 uur) en zaterdag 30 januari (10.00 – 13.00 uur) in Doetinchem
  • Dinsdag 2 februari (16.00 – 20.00 uur) in Groenlo. In Groenlo wordt alleen voorlichting gegeven over de opleidingen: Verzorging, Verpleging, Maatschappelijke zorg en Pedagogisch werk en onderwijs.

Informatie-avond vavo:

  • maandag 27 juni van 19.00 – 21.00 uur op locatie Julianaplein in DoetinchemAnder nieuws