Header image

Vrienden van de Berkel doet mee met Waterschapsverkiezingen

DOETINCHEM - De Waterschapspartij Vrienden van de Berkel (VvdB) met lijsttrekker Joke Pot doet in maart 2019 een gooi naar zetels in het Algemeen Bestuur van Waterschap Rijn en IJssel.

De Vrienden van de Berkel hebben de afgelopen jaren een eigen geluid laten horen in het algemeen bestuur. Een geluid vanuit de burgers zelf. Niet vanuit een politieke achtergrond of invloed maar grote betrokkenheid vanuit het gebied .

Zij wil de kenmerkende inbreng van de afgelopen jaren voortzetten en versterken.

VvdB benadrukt de belangrijke positie die het waterschap in Achterhoek en Liemers inneemt. Water raakt ons allemaal.

VvdB is een regionale kieslijst die uitsluitend deelneemt in het stroomgebied van Waterschap Rijn en IJssel. De partij wil zich richten op de regionale taken die van belang zijn voor de burgers die daar wonen en de ondernemers die daar actief zijn.

Water raakt uw portemonnee: Bovenaan staat, dat de lasten laag en uitgaven verantwoord moeten blijven. De uitgaven moeten worden gebaseerd op inkomsten.

Water raakt uw gezondheid en veiligheid: WRIJ moet zorgen voor schoon water en een verantwoorde zuivering van afvalwater. Gevolgen van droogte en wateroverlast moeten zoveel mogelijk worden voorkomen en prioriteit moet worden gegeven aan de waterveiligheid. Aan die opdracht wil VvdB adequaat inhoud geven.

Water raakt uw omgeving: VvdB wil zorgen dat iedereen kan genieten van water en natuur. Ook in de steden en dorpen. Samen met de inwoners van het gebied de woon- en leefomgeving inrichten.

Water raakt de regionale economie: VvdB wil de regionale werkgelegenheid bevorderen door opodrachten bij bedrijven in de omgeving onder te brengen. Boeren en agrarische natuurverenigingen betrekken bij uitvoering van waterschapstaken in landelijke gebieden. Want een sterke regionale economie kan zich een ambitieus waterschap veroorloven.

Water raakt ons allemaal: VvdB wil zorgen voor een betere waterbewustwording bij jong en oud en hen direct betrekken bij besluitvorming en uitvoering van de waterschapstaken.

Tot lijsttrekker is Joke Pot-Klumper gekozen. Zij heeft in de periode van 2008 tot 2014 deel uitgemaakt van het waterschapsbestuur voor VvdB, maar is hiermee gestopt toen ze wethouder van de gemeente Berkelland werd. Nu zij haar functie als wethouder heeft neergelegd, is ze blij zich straks weer voor Waterschap Rijn en IJssel te kunnen inzetten.

Naast haar staan nog 18 kandidaten op de kieslijst, verspreid over het werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel. Joke Pot komt uit Borculo, gevolgd door Jan Tiggeloven uit Winterswijk Meddo, Gerard Tiemessen uit Lochem, Henk Bos uit Rekken en Kees Schieven uit Winterswijk Ratum en niet te vergeten de overige 14 kandidaten, met elk een eigen aandachtsveld.

Bent u geïnteresseerd in de doelstellingen van VvdB of denkt u hieraan een bijdrage te kunnen leveren neem dan contact op met

Joke Pot (tel. 06-13736562) of Marja Schulenberg (tel. 06-20448885) of kijk op www.vriendenvandeberkel.nl.Ander nieuws