Header image

Vruchtbare Kringloop genomineerd voor waterinnovatieprijs

DOETINCHEM - Het project Vruchtbare Kringloop is genomineerd voor de waterinnovatieprijs. In totaal zijn er uit 135 inzendingen 13 projecten genomineerd. De uitreiking van de innovatieprijs vindt op 2 december in Maarssen plaats. In het project Vruchtbare Kringloop werken meer dan 250 landbouwbedrijven in de Achterhoek en de Liemers aan een methode om de nutriëntenverliezen te beperken en de bodemvruchtbaarheid te verbeteren. Daardoor stijgt de productie en verbetert de (grond)water- kwaliteit en -kwantiteit.

In het samenwerkingsproject van LTO Noord, Waterschap Rijn en IJssel, ForFarmers Hendrix, Rabobank en Vitens staan de veehouders centraal. Belangrijke doelen zijn een efficiënter, duurzamer gebruik van mest en mineralen. De bodem speelt daarbij een onmiskenbare rol. Met een goede bodemkwaliteit met een hoog gehalte aan organische stof en diepe doorworteling worden nutriënten als nitraat en fosfaat beter benut door het gewas. Dat komt de gewasproductie ten goede. Maar deze bodem kan ook meer water vasthouden en bergen bij intensieve regenval, die toeneemt vanwege klimaatverandering. En als agrariërs voedingsstoffen in de bodem beter benutten is dat ook goed voor de waterkwaliteit. De deelnemers gebruiken de KringloopWijzer als sturingsinstrument en voeren een bodemconditiescore uit op hun percelen. Samen met beschikbare bodem- en kuilanalyses stellen ze daarmee individuele verbeterplannen op. Vervolgens worden de inspanningen op bedrijfsniveau en de uitkomsten van de Kringloopwijzer getoetst aan de werkelijke uitspoeling van nitraat uit de landbouwgrond. Daarmee krijgen de projectpartners en de boeren unieke informatie die helpt om de bedrijfsvoering zo in te richten dat het milieu minimaal wordt belast. Provincie Gelderland en LTO Noord Fondsen financieren mede het project.

Dit jaar wordt ook een publieksprijs uitgereikt. Iedereen kan op de website van de Unie van Waterschappen stemmen op hun favoriete genomineerde project tot vrijdag 28 november aanstaande. Het project met de meeste stemmen mag tijdens de uitreiking in Maarssen de Publieksprijs in ontvangst nemen. Kijk voor meer informatie op: www.waterinnovatieprijs.nl of breng meteen je stem uit op http://www.waterinnovatieprijs.nl/inzendingen.html (even naar beneden scrollen). Voor meer informatie over de Vruchtbare Kringloop: www.vruchtbarekringloop.nlAnder nieuws