Header image

Ambassadeurs Duitsland en Nederland bezoeken de EUREGIO

ACHTERHOEK - Wepke Kingma, Nederlands ambassadeur in Duitsland en Dirk Brengelmann, de Duitse ambassadeur in Nederland, brachten een werkbezoek van meerdere dagen aan de EUREGIO.

Met presentaties en gesprekken in Münster, Enschede, Vreden en Achterhoek laat de regio zien dat het ‘uitgummen’ van grenzen belangrijk is voor de economische ontwikkeling van het gebied. Het bezoek moet de EUREGIO in de richting van ‘Berlijn’ en ‘Den Haag’ nog nadrukkelijker onder de aandacht brengen.

Intensieve samenwerking

In december 2018 hebben de overheden in de regio Münsterland, Twente en de Achterhoek in een memorandum vastgelegd intensiever samen te werken om het gebied, als één stedelijke agglomeratie, op de kaart te zetten. ,,Daarmee kan de regio gezien worden als voorloper en proeftuin voor andere Europese grensregio’s. De kennis en ervaring die we hier opdoen kan ook andere gebieden in Europa verder helpen’’, aldus Rob Welten, voorzitter van de EUREGIO.

Grensoverschrijdende arbeidsmarkt

Het bezoek van de ambassadeurs werd in het Duitse Vreden afgesloten met presentaties over de kansen die een grensoverschrijdende arbeidsmarkt werkgevers en werknemers te bieden heeft. Op het gebied van arbeidsbemiddeling zetten Grenswerk Gronau/Enschede en het Werkgeversservicepunt Achterhoek zich in om werkgevers en werknemers wegwijs te maken. ,,De afgelopen jaren hebben honderden mensen een baan aan de andere kant van de grens gevonden, maar zonder grensbelemmeringen kan dat aantal nog fors omhoog’’, geeft burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk aan. Ook hier geldt dat onnodige verschillen in wet- en regelgeving, maar ook ontbrekende kennis van de wederzijdse taal en cultuur, het vrije verkeer van vraag en aanbod in de grensstreek dwars zit. Landrat Kai Zwicker, plaatsvervangend voorzitter van het EUREGIO-bestuur daarover: ,,Dat is de reden waarom we in de EUREGIO met het project ‘Spreek je buurtaal’ al op de basisscholen aandacht besteden aan het leren kennen van elkaars taal en cultuur. Dat uit zich ook in een vrijwillig netwerk van Nederlandse en Duitse gemeenten, bedrijven en culturele organisaties in het project Grenzhoppers.’’ Sinds september 2018 is er ook een Grenzhoppers School waar ondernemers die over de grens zaken (willen) doen, kunnen worden bijgeschoold op het gebied van taal, marketing, communicatie, personeelsbeleid en financiën.Ander nieuws