Header image

Defenitieve uitslag verkiezingen Waterschap Rijn en IJssel

ACHTERHOEK - De definitieve opkomst voor de verkiezingen van Waterschap Rijn en IJssel is 53,7%. Dit is 8,7% meer dan bij de vorige verkiezingen en 3,2% meer dan de landelijke opkomst. In totaal hebben 271.755 mensen hun stem uitgebracht. De definitieve zetelverdeling wijkt niet af van de voorlopige uitslag en is als volgt:

Zetelverdeling 2019:

Partij  Aantal stemmen in 2019 Zetels 2019 Zetels 2015 Verschil

CDA   54699                                 5                  6                   -1

Water Natuurlijk 53195                5                  5                   0

Partij van de Arbeid 45582          4                 3                    +1

VVD                           40285          3                  3                   0

Vrienden van de Berkel  28465      2                 2                   0

50PLUS                         17236        1                1                   0

AWP niet politiek            14997       1                1                    0

wel deskundig

Vereniging Dorpshuizen 10827       1                 1                    0

en Kleine Kernen

Geborgde zetels

Vereniging van Bos- en                  2                    2                   

Natuurterreineigenaren

(VBNE)

Land- en Tuinbouworganisatie        3                   3  

(LTO)

Kamer van Koophandel/VNO          3                    3

NCW

Van de 30 bestuursleden zijn er 20 mannelijke en 10 vrouwelijke bestuursleden. Het nieuwe algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel wordt op 28 maart 2019 geïnstalleerd.

Hertelling

Het centraal stembureau van Waterschap Rijn en IJssel heeft onregelmatigheden geconstateerd op twee stembureaus in gemeente Oost Gelre. 

aarom zijn de relevante stemmen opnieuw geteld. Deze hertelling heeft ertoe geleid dat één kandidaat met voorkeursstemmen in het algemeen bestuur kan komen.

Informateur

Frank Wissink, lijsttrekker van de fractie met de meeste stemmen, heeft inmiddels initiatief genomen om een informateur te zoeken waar alle partijen het mee eens zijn. Dit is de heer L.J.E.M. (Luciën) van Riswijk, burgemeester van gemeente Zevenaar geworden. Zijn opdracht is om te adviseren over een bestuursprogramma op hoofdlijnen en een college met een groot draagvlak.

Zetels algemeen bestuur

Het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel bestaat in totaal uit 30 personen. 22 zetels worden verdeeld aan de hand van de verkiezingen van 20 maart. De overige 8 zetels zijn zogenoemde geborgde zetels. Deze verdeling is bij wet bepaald. Het algemeen bestuur staat onder leiding van dijkgraaf Hein Pieper.

Meer informatie over de uitslag is te vinden op www.wrij.nl.

 Ander nieuws