Header image

Gezamenlijk activiteitenaanbod rond opvoeden en opgroeien

ACHTERHOEK - De gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk hechten veel belang aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen en jongeren t/m 23 jaar. Hiervoor werken de gemeenten, samen met verschillende (zorg)organisaties, samen in het Preventie Platform Jeugd. Het Platform organiseert cursussen, trainingen en andere activiteiten voor ouders en professionals in de Oost-Achterhoek over gemeente-overstijgende opvoedthema’s. Het complete activiteitenaanbod voor ouders, opvoeders en professionals is te vinden op de nieuwe website www.preventieplatformjeugd.nl.

Het Preventie Platform Jeugd richt zich op thema’s waar elke gemeente mee te maken heeft; denk aan algemene opvoedondersteuning, alcoholpreventie en het versterken van de weerbaarheid van kinderen, maar ook aan ondersteuning van kinderen in gezinssituaties waar sprake is van een (echt)scheiding, armoede enz. Door de krachten op lokaal niveau te bundelen, kan kostenefficiënt gezamenlijk aanbod worden ontwikkeld, dat vervolgens op lokaal niveau beschikbaar wordt gesteld. Hierdoor kan bijvoorbeeld een inwoner van Oost Gelre deelnemen aan een activiteit in Oost Gelre, maar ook in een van de andere deelnemende gemeenten.

Kernteam van start
Omdat het ook van belang is lokaal contact te onderhouden met (zorg)organisaties die zich met de diverse opvoedthema’s bezighouden, heeft het Platform een kernteam geformeerd. Zij zorgen voor de lokale inbedding van de activiteiten, die voor zowel inwoners als  professionals georganiseerd worden.

Het kernteam bestaat uit: Esther Teunissen; projectleider (gemeente Aalten), Nicole van Vonno; jongerenwerker (Berkelland), Mazzel; ondernemen in leefbaarheid (Oost Gelre) en Nicole Rouwmaat; senior social worker (Winterswijk). Daarnaast zijn twee organisaties aan het kernteam toegevoegd die gemeente-overstijgend werken; Yunio jeugdgezondheidszorg in de persoon van Gemma Rouwhorst (jeugdverpleegkundige) en GGD-NOG in de persoon van Monique L’Hoir (klinisch pedagoog).

Informatie over het kernteam en de activiteiten van het Preventie Platform Jeugd, is te vinden op www.preventieplatformjeugd.nl. Geïnteresseerde inwoners kunnen zich via deze website direct aanmelden voor een of meerdere activiteiten.Ander nieuws