Header image

Invoer ondernemersfonds op bedrijventerreinen Zelhem

ZELHEM- B en w van Bronckhorst gaan op verzoek van Industriële Kring Zelhem een ondernemersfonds invoeren op de bedrijventerreinen De Vinkenkamp, Het Blek, Industriepark en De Hogevoort in Zelhem. Daarvoor vragen zij de gemeenteraad een reclamebelasting in te voeren, specifiek op de bedrijventerreinen. Vanuit de opbrengsten van deze belasting wordt het ondernemersfonds gevuld. Voorwaarde voor de opzet van het ondernemersfonds is dat er voldoende draagvlak is bij de ondernemers.

Draagvlak

IKZelhem peilde het draagvlak voor deze opzet in een bijeenkomst op 11 maart. Het criterium was dat er minimaal 33% van de stemgerechtigden hun stem uit zouden brengen. In totaal heeft 44,2% gestemd. Van dit aantal was 81,5% voor het invoeren van het ondernemersfonds op het bedrijventerrein in Zelhem. Daarmee is voldoende draagvlak aangetoond.

Parkmanagement

Het ondernemersfonds wordt gebruikt voor parkmanagement. Parkmanagement is een vorm van samenwerking tussen de ondernemers en kan inkoopvoordelen op energie en afvalverwerking en beveiliging opleveren. De ondernemers werken samen aan een veiliger en gezondere werkomgeving en bereikbaarheid. Parkmanagement Zelhem zorgt ervoor dat de bedrijventerreinen schoon, veilig, bereikbaar en duurzaam zijn. Het betekent een kwaliteitsslag voor de bedrijventerreinen met een beter imago als gevolg. Bestaande bedrijven blijven daardoor behouden en de Zelhemse terreinen worden aantrekkelijk voor vestiging van nieuwe bedrijven.

 Ander nieuws