Header image

Provincie Gelderland stimuleert samenwerken aan leefbaarheid

ACHTERHOEK - Op 1 oktober start de provincie Gelderland met een nieuwe regeling. Het doel ervan: de verbondenheid tussen mensen versterken én de leefomgeving beter laten aansluiten bij de wensen van de bewoners. Inwoners van Gelderland kunnen subsidie aanvragen bij de provincie met een gezamenlijk plan voor verbetering van de leefbaarheid in hun buurt of wijk.


Bea Schouten, gedeputeerde Leefbaarheid van de provincie Gelderland: "We willen een fijne leefomgeving in Gelderland. Ideeën van bewoners voor verbeteringen in hun eigen omgeving willen we zoveel mogelijk benutten en financieel ondersteunen. Eis is wel dat bewoners het plan zelf uitvoeren."


De provincie Gelderland wil  op deze manier bijdragen aan het bevorderen van de samenhang in de samenleving. Door initiatieven gezamenlijk in een wijk of buurt op te pakken werken mensen weer samen aan eenzelfde perspectief. Samenwerken aan de eigen leefomgeving verbindt. Provincies hielden zich tot nu toe niet op zo'n manier met leefbaarheid bezig. De provincie vindt een goed leefklimaat belangrijk en denkt dat mensen zelf het beste weten welke activiteiten en initiatieven daaraan het meeste bijdragen. Met deze regeling wil de provincie initiatieven van bewoners aanjagen.


Allerlei initiatieven zijn mogelijk 
Uitgangspunt bij de regeling is dat de plannen de sociale cohesie, dus de verbondenheid tussen mensen, bevorderen. Bewoners kunnen bijvoorbeeld denken aan het opzetten van een stichting om een gezamenlijke voorziening, zoals een dorpswinkel, open te houden en te beheren, of een initiatief om gezamenlijk maaltijden te bereiden voor ouderen. 


Groepen van minimaal vijf bewoners met een goed initiatief voor verbetering van hun eigen leefomgeving kunnen voor maximaal 75% van de kosten subsidie aanvragen. Het subsidiebedrag ligt tussen 10.000 en 25.000 euro. Daarmee mikt de provincie op de wat grotere plannen die vaak niet voor een gemeentelijke subsidie in aanmerking komen. De provincie eist wel dat het plan het algemeen belang dient en past binnen het gemeentelijke en provinciale beleid. Tot eind 2016 is 300.000 euro gereserveerd voor deze regeling.


De regeling is vanaf 1 oktober beschikbaar via gelderland.nl/leefbaarheidAnder nieuws