Header image

Taaltrajecten aangeboden aan bijstandsgerechtigden

ACHTERHOEK - Bijstandsgerechtigden  die laaggeletterd zijn, worden nog meer in staat gesteld om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De SDOA (Sociale Dienst Oost Achterhoek) gaat - in opdracht van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk -  inwoners met een bijstandsuitkering taaltrajecten aanbieden zodat ze nog sneller aan het werk komen. Dit kan bijvoorbeeld een taalcursus bij een taalschool zijn, maar ook contacten met een taalmaatje, waar ze regelmatig mee afspreken om aan de taal te werken. Dit alles gebeurt in het kader van de Wet Taaleis, verplicht onderdeel van de Participatiewet. De beleidsregels Wet Taaleis zijn onlangs vastgesteld door het Dagelijkse Bestuur (DB) van de SDOA.

Laaggeletterdheid is nog steeds een veel voorkomend probleem waar een groot taboe op rust. Maar liefst 1 op de 6 Nederlanders ondervindt hierdoor dagelijks problemen.  Ook bij het vinden van werk is laaggeletterdheid vaak een drempel. Wanneer een bijstandsgerechtigde geen diploma heeft waaruit blijkt dat hij 8 jaar onderwijs heeft gevolgd in Nederland, dan wordt hij of zij uitgenodigd voor een taaltoets.

Taaltoets

Behalve autochtone Nederlanders hebben ook statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) met de Wet Taaleis te maken. Statushouders die al een inburgeringstraject volgen, voldoen aan de wettelijke taaleis als ze slagen voor hun examen. Wanneer het examen niet wordt gehaald, dan zullen ze alsnog aan moeten tonen dat zij wel aan de taaleis voldoen of inspanningen verrichten om hun taalniveau te verbeteren. De statushouders hoeven daarom ook alleen een taaltoets te maken wanneer zij hun inburgering niet hebben gehaald.

De SDOA kan nu dankzij de taaleis bijstandsgerechtigden uit Berkelland, Oost Gelre en Winterwijk verder helpen door een taaltraject met hen af te spreken.Ander nieuws