Header image

Vervolg proces Vitale Kernen Bronckhorst

BRONCKHORST- In de dorpen Zelhem, Vorden, Hengelo en Steenderen werken inwoners, ondernemers, organisaties en gemeente samen aan een toekomstbestendige dorpskern. B en w van Bronckhorst stelden de visies voor Hengelo, Steenderen en Zelhem vast. Aan de visie van Vorden wordt nog gewerkt, deze volgt spoedig.

De gemeenteraad van Bronckhorst stelt jaarlijks € 500.000 beschikbaar om dit proces voort te kunnen zetten. De volgende stap is het beschikbare budget van € 500.000 te verdelen over onderzoek, activiteiten die de kernen nodig hebben en eenvoudige projecten. Grote investeringen komen niet uit dit budget. Dit worden aparte projecten, waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen.

Loslaten en meer verantwoordelijkheid

Het proces Vitale Kernen loopt nu anderhalf jaar. Elke kern heeft een unieke manier van werken passend bij de energie en de eigenheid van het dorp. De thema’s die aan bod komen zijn: ontmoeten, winkels, voorzieningen, verkeer, openbare ruimte, de uitstraling van de dorpen en wonen. De focus ligt echter op het centrum. Het is een traject waarbij alle deelnemers van de werkgroepen invloed hebben op de werkwijze en het resultaat. De gemeente wil meer loslaten en meer verantwoordelijkheid en vertrouwen geven aan de samenleving. De gemeente zelf is ook onderdeel van de samenleving en is in dit proces gelijkwaardig aan de werkgroepleden.Ander nieuws