Header image

Nieuwkomers gaan actiever begeleid worden in Lochem

BRUMMEN / LOCHEM - Afgelopen jaar hebben gemeente Brummen en Lochem samen een pilot voor nieuwkomers doorlopen. Dat betekent dat nieuwkomers (nieuwe inwoners met een verblijfsvergunning) naast het inburgeren ook actiever worden begeleid in het meedoen in de samenleving. Dit gebeurde vooruitlopend op de nieuwe Wet inburgering die 1 januari 2022 van kracht wordt. Waarbij de regie van het inburgeren bij de gemeente komt. De pilot leverde mooie resultaten op. Daarom gaat de gemeente verder op deze ingeslagen weg.Read More bij LokaalGelderland

Ander nieuws