Header image

Nijmegen gaat keuzes voor gebruik anonieme accounts door ambtenaren beter vastleggen

De gemeente Nijmegen gaat werken met beslisbomen voor ambtenaren om intern de keuze voor het gebruik van anonieme accounts om online informatie of burgers in te winnen beter vast te leggen. Voor de zomer werd duidelijk dat ambtenaren van de gemeente Nijmegen gebruikmaken van anonieme accounts bij een verdenking van adresfraude, ondermijning en bedreigingen voor de openbare orde en fraude op het gebied van zorg en inkomen. Met de nieuwe aanpak wordt vormgegeven aan een nieuwe ‘nee, tenzij’-insteek, waarmee tegemoet gekomen wordt aan kritiek uit de gemeenteraad.

Read More bij Omroep GelderlandAnder nieuws