Header image

NL-Alert van start

ACHTERHOEK - Iedereen kent hem, de alarmsirene die elke eerste maandag van de maand te horen is. Als er gevaar dreigt en de sirene gaat, is dit voor mensen een teken om naar binnen te gaan, ramen en deuren te sluiten en op de regionale omroep af te stemmen om meer informatie te ontvangen. Als aanvulling op de sirene is er nu NL-Alert, een nieuw alarmmiddel voor op de mobiele telefoon. Groot voordeel van NL-Alert is dat niet alleen duidelijk wordt dat er iets aan de hand is, maar dat met een kort tekstbericht ook gemeld wordt wát er aan de hand is en wat de ontvanger op dat moment het beste kan doen. Het kan dus ook worden ingezet in situaties waarbij het gebied moet worden verlaten. NL-Alert is bedoeld voor levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand waarbij giftige rook vrijkomt, explosiegevaar of een overstroming. Bij een noodsituatie bepaalt de meldkamer van de veiligheidsregio in welk gebied een NL-Alert uitgestuurd wordt. Er kunnen ook verschillende alerts uitgestuurd worden naar verschillende gebieden. Wie zich zeer dicht bij bijvoorbeeld een grote brand bevindt, kan het advies krijgen de omgeving te verlaten, terwijl burgers die zich een paar kilometer van de brand af bevinden, aangeraden wordt naar binnen te gaan en ramen en deuren te sluiten in verband met mogelijk giftige rook. Een NL-Alert is altijd op dezelfde manier opgebouwd en begint met ‘NL-Alert’ datum en tijd. Daarna volgt informatie over de locatie, de aard en de ernst van de situatie en wat je moet doen. Bijvoorbeeld: NL-Alert 10-06-2012 13.05 u: Grote brand industrieterrein Aalten. Windstil. Verlaat het industrieterrein via toegangswegen. Opvang in sporthal Hamelandhal. NL-Alert lijkt op een sms-bericht, maar werkt net even anders. De berichten worden vanaf de zendmasten van de mobiele aanbieders uitgezonden in een bepaald gebied (cell broadcast). De werking is vergelijkbaar met een radiosignaal. Alle telefoons die zich op dat moment in het gebied bevinden en ingesteld zijn, ontvangen het bericht. Het voordeel van deze techniek is dat je geen last hebt van eventuele drukte op het netwerk. Daarmee is dit alarmmiddel stabieler en betrouwbaarder dan sms. Het ontvangen van berichten is gratis en anoniem; er zijn dus geen telefoonnummers voor nodig. In het begin kan nog niet iedereen NL-Alert ontvangen; op dit moment werkt het op meer dan de helft van alle mobiele telefoons in Nederland. In de toekomst staat het op alle nieuwe mobiele telefoons al standaard ingesteld. Het daadwerkelijke bereik van NL-Alert zal in de praktijk altijd groter zijn dan het aantal mensen dat de berichten ontvangt. Omdat het voor de hand ligt dat mensen hun omgeving op de hoogte brengen. Meer informatie over het instellen van de mobiele telefoon staat op nl-alert.nl.a

Ander nieuws