Header image

500 kilo nieuwe pootvis voor Groenlose stadsgracht

GROENLO - De Groenlose Hengelsport Vereniging (GHV) is erg in haar nopjes met de 500 kg pootvis die op dinsdagmiddag 20 November 2012 is uitgezet in de Groenlose stadsgracht. Dit gebeurde op drie plekken: Maliebaan, Wilhelminabank en de Kloostertuin. Het betreft hier zo’n 200 Zeelten, 1800 Kruiskroeskarpers, 500 brasems en een kleine twintig grote karpers. De GHV volgt hiermee het advies op dat uit het Visserijkundig Onderzoek naar voren is gekomen.

Ook met het oog op de vele jubileumactiviteiten die in 2013 plaats vinden in verband met het 75-jarig bestaan zijn de vissen gepoot. Zelden is er zoveel vis in de stadsgracht gepoot. Met deze pootvis is dan ook een behoorlijke investering gemoeid. Het uitzetten van de Kruiskroeskarpers is min of meer een proef. Deze Kruiskroeskarpers zijn bestand tegen aanvallen van de Aalscholver. Mocht deze proef slagen en de vissen groeien goed dan zullen in 2013 nog meer Kruiskroeskarpers worden uitgezet in de stadsgracht. Met deze visuitzetting is de stadsgracht weer helemaal klaar voor het nieuwe visseizoen.

Inmiddels zijn de vrijwilligers van de GHV ook weer begonnen met het schoonmaken van de stadsgracht. Door de blauwalg heeft dit een tijd stil gelegen. Ook is het jubileumprogramma nagenoeg rond en in het clubblad, dat de leden binnenkort in de bus krijgen, zal het bekend worden gemaakt. Een tipje van de sluier willen we vast oplichten; op woensdag 9 januari op de Nieuwjaarsreceptie zal een heel bekende spreker van alles vertellen over onze fantastische hobby dat de vissport is. De leden kunnen deze datum maar beter vast in de agenda noteren.

2013 wordt een fantastisch visjaar dat is nu al zeker.Ander nieuws