Header image

Afscheidsconcert van zangvereniging Exelcior in Groenlo

Groenlo - De Groenlose Gemengde Zangvereniging Excelsior verzorgt op dinsdag 16 december a.s. in Cultureel Centrum De Bron een Kerstconcert. Echter ditmaal niet alleen een traditioneel concert, maar tevens het afscheidsconcert van deze 101 jaar oude Grolse zangfamilie. Bij gebrek aan nieuwe, met name jeugdige leden valt op 31 december a.s. het doek voor de op dit moment nog circa achttien leden tellende vereniging.

Het bericht dat Excelsior ophoudt te bestaan, komt niet van de ene op de andere dag uit de lucht vallen. Al enkele jaren hikt men aan tegen het gegeven dat de leeftijd van de nog actieve leden varieert tussen circa 57 en 82 jaar en dat er geen sprake meer is van jeugdige aanwas. Het voortbestaan hing derhalve al geruime tijd aan een zijden draadje. Heel lang wilde men daar niet al te lang bij stilstaan, omdat iedereen en alles zich helemaal richtte op het 100-jarig bestaan, een uniek jubileum en mede daardoor een mijlpaal, in oktober 2013 op grootse wijze gevierd. Dat het einde toch nog eerder komt dan werd verwacht, heeft te maken met het feit dat dirigent Annemarie Hilferink met ingang van 1 januari a.s. de vereniging verlaat, omdat zij na vijftien jaar trouwe dienst toe is aan een nieuwe uitdaging.

Van oudsher is Excelsior verbonden geweest aan de Oude Calixtuskerk. Een en ander heeft te maken met het gegeven dat de vereniging, beter gezegd het koor in deze kerk is geboren. Destijds werden alleen de diensten van de Nederlands Hervormde Kerk verzorgd. Pas in 1930 werd er ook buiten de kerk gezongen en werd er dus ook elders opgetreden. De eerste voorzitter van Excelsior was dan ook een dominee: ds. Bartels. Het heeft vervolgens tot 1966 geduurd dat alleen belangstellenden met de geloofsovertuiging Nederlands Hervormd lid konden worden van Excelsior. Het was ds. Haspels, die in de zestiger jaren van de vorige eeuw dat uitgangspunt doorbrak. De noodzaak diende zich namelijk aan om ook andersgezinde belangstellenden toe te laten om op die manier het koor en dat wat betreft zowel dames als heren op volle sterkte te houden. De viering van het eeuwfeest, een onvergetelijk gebeuren voor alle betrokkenen, met een stijlvol jubileumconcert, jubileumreceptie, jubileumboek en jubileumexpositie als belangrijkste affiches vond derhalve een jaar geleden in de kerk plaats waar zich ook de geboorte van het koor heeft voltrokken.

Het gesprek van uw verslaggever met het dagelijks bestuur van Excelsior vindt plaats met een lach en een traan. Een lach omdat men met dezelfde club een totaal andere weg wil inslaan en een traan omdat er een eind komt aan iets kostbaars dat men al decennia lang in het hart heeft gesloten. Voorzitter Wima Assinck, reeds 33 jaar lid, geeft aan dat het haar veel pijn doet om het definitieve besluit naar buiten te brengen. “Dit is het einde van een ongekend mooie tijd. Maar ook weer een periode die niemand ons kan afnemen.” Theo Smeenk, niet alleen secretaris maar manusje van alles bij Excelsior, is zichtbaar geëmotioneerd. “Ondanks dat we het met ons allen hebben zien aankomen, komt de klap hard aan. Maar we moeten het gewoon uit handen geven, een stukje cultureel erfgoed uit Groenlo”, aldus de man die vorig jaar nog Koninklijk werd onderscheiden voor al zijn verdiensten. Penningmeester Willy Vrijdag probeert het besluit zo nuchter mogelijk te belichten. “Als bestuur zagen wij geen uitweg meer en dan gaat het over. Maar daar staat tegenover dat alle mooie herinneringen blijven.” Gemeenschap Groenlo bedanken Met het afscheidsconcert op dinsdag 16 december a.s. wil Excelsior niet alleen haar trouwe donateurs, maar de gehele gemeenschap Groenlo bedanken. “Met onder andere het oudste lid Alie Bisperink, 81 jaar oud en 53 jaar lid van Excelsior in ons midden, halen wij nog één keer alles uit de kast om de aanwezigen een leuk concert aan te bieden. Naast Excelsior verleent ook het eveneens door Annemarie Hilferink geleide dameskoor ‘Zang en Vriendschap’ uit ’t Woold bij Winterswijk haar medewerking. Wij willen er een in alle opzichten gedenkwaardige avond van maken. Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis en het aanvangstijdstip is vastgesteld op 20.00 uur”, aldus het dagelijks bestuur.

“Misschien klinkt het gek voor de buitenwereld, maar de vereniging blijft eigenlijk gewoon bestaan. Wij gaan een totaal andere hobby oppakken en dat is het de laatste jaren erg populair geworden spel ‘koersballen’. De animo daarvoor is bijzonder groot. Wij blijven daarvoor gewoon op de gebruikelijke dinsdag in CC De Bron bij elkaar komen. Dat betekent dat onze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar is gepland op dinsdag 13 januari. Natuurlijk voor het nuttigen van een Nieuwjaarsborrel, maar ook om met elkaar een start te maken met het koersballen. En ook daarbij zal er nog wel eens gezongen worden!”Ander nieuws