Header image

Alle onderwijsterreinen Oost Gelre rookvrij

OOST GELRE- Vanaf 1 augusutus zijn terreinen waar onderwijs gegeven wordt in de gemeente Oost Gelre verplicht rookvrij. Dit geldt voor alle scholen en onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs én universiteiten in Nederland..

Een rookvrij onderwijsterrein is geheel rookvrij voor alle leerlingen, studenten, personeel, ouders, bezoekers en leveranciers. De onderwijsinstelling is verplicht het rookverbod aan te duiden, bijvoorbeeld met bordjes. Ook moet de instelling erop toezien dat het verbod nageleefd tijdens openingstijden.

Steeds minder jongeren roken. Toch beginnen in Nederland dagelijks ongeveer 75 jongeren met roken. Uit onderzoek blijkt dat de helft van alle rokers ooit op het schoolplein is begonnen. Ook is het zo dat jongeren een grotere kans hebben om te gaan roken als er in hun buurt gerookt wordt. Als een jongere eenmaal begonnen is met roken, dan is het heel moeilijk om te stoppen. Daarom kunnen we beter voorkómen dat jongeren beginnen met roken. Om dit te voorkómen, moeten zij rookvrij kunnen opgroeien. Dat betekent dat ze niet verleid worden om te gaan roken, en ook niet meeroken. Daar hoort een rookvrij onderwijsterrein bij.Ander nieuws