Header image

Alzheimer Café in Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE - Woensdagavond 24 september is er weer een Alzheimer Café in Lichtenvoorde. Het Alzheimer Café wordt gehouden in de recreatiezaal van het woon zorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar en bent U van harte welkom. Het programma start om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. De toegang is gratis evenals de koffie en de thee. Voor overige consumpties wordt een bescheiden bijdrage gevraagd. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Het thema is: “Verandering in stemming en gedrag.” Mensen met dementie kunnen geconfronteerd worden met stemmingsproblemen. Lusteloosheid, verlies van initiatief, of onverschilligheid behoren tot de verschijnselen die geregeld voorkomen tijdens dit proces.

Soms gaat het gepaard met een depressie of angstgevoelens. Voor naasten is het vaak moeilijk om hier mee om te gaan. Dit geldt ook voor veranderingen in gedrag bijvoorbeeld toenemende prikkelbaarheid, plotselinge boosheid of aanhoudend onrustig gedrag.

Tijdens deze avond zal Mw. Evelyne Evers “ouderenpsycholoog bij Marga Klompé”ingaan op deze problematiek en vertellen wat mogelijk de oorzaken zijn van deze veranderingen en hoe men hier als naasten het beste mee om kan gaan. Tijdens de pauze kunnen ervaringen worden gedeeld met medebezoekers of deskundigen die aanwezig zijn. Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen over dit onderwerp ,maar ook andere vragen die u bezig houden. U bent van harte welkom.

Wat gebeurt er: Elke vierde woensdag van de maand vindt er een Alzheimercafé plaats in Lichtenvoorde. Het Alzheimercafé Lichtenvoorde is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, over dementie en over mogelijkheden voor hulp en dienstverlening. Dit gebeurt allemaal in een gemoedelijke sfeer.

Zie voor meer informatie de website: www.alzheimer-nederland.nl/achterhoek of bel met de Alzheimer telefoon van Alzheimer Nederland afdeling Achterhoek : 06-13514411. Het Alzheimercafé Lichtenvoorde is bedoeld voor mensen uit de gemeenten Oost Gelre, Aalten, Winterswijk en Dinxperlo. Maar ook zeker voor iedereen buiten deze gemeenten die interesse hebben in het onderwerp.

Het Alzheimercafé Lichtenvoorde wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland afdeling Achterhoek, Careaz, Sensire, GGNet en Zorgcombinatie Marga Klompé.Ander nieuws